Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

CKNS održao je sastanak sa sekretarima OOCK u mesnim zajednicama dana 22.10.2008. godine sa sledećim dnevnim redom:

1. analiza rada u OOCK u 2008. g.
2. akcija „Za sunčanu jesen života“
3. pitanja i predlozi

S obzirom da je Osnovna organizacija Crvenog krsta u mesnoj zajednici osnovni oblik organizovanja članstva Crvenog krsta za obavljanje humanitarnih zadataka koji su utvrđeni Statutom Crvenog krsta Novog Sada – Gradske organizacije, posebna pažnja posvećena je osnovnim zadacima OOCK:

1. Omasovljavanje organizacije
2. Zdrastvenvo prosvećivanje
3. Dobrovoljni socijalni rad
4. Dobrovoljno davalaštvo krvi
5. Ostali zadaci

Akcija „Za sunčanu jesen života“ posvećena našim najstarijim sugrađanima, ove godine održava se po dvadesetdeveti put. Kao i do sada, OOCK u mesnim zajednicama su svojim prigodnim programima obeležile ovu akciju, a završna svečanost biće organizovana 30.10.2008.godine.

Pin It on Pinterest