Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

КОМИСИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
за мандатни период 2018 – 2022. год.

 

1. Даница Вигњевић, адвокат, Комисија за организацију и развој
2. Проф. др Ева Лончар, Комисија за добровољно давалаштво крви
3. Проф. др Миодраг Драпшин, Комисија за прву помоћ и реалистички приказ повреда, обољења и стања
4. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, Комисија за здравствену делатност
5. Сања Станковић, професор разредне наставе – мастер, Комисија за подмладак и омладину
6. Титијана Журжован, дипломирани правник, Комисија за социјалну делатност
7. Дејан Хајдуковић, Комисија за припрему и деловање у несрећама
8. Мирјана Скандарски, судија, Комисија за службу тражења
9. Проф. др Владимир Баровић, Комисија за информисање

 

1. Даница Вигњевић, дипломирана правник, адвокат, рођена је 20.04.1956. године. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 22. марта 1980. године. Адвокатуром се бави од 2001. године у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду. Била је члан Градког већа задужена за комуналне послове у периоду од 2004.-2008. године. Радила је као стручни сарадник у Црвеном крсту Новог Сада у периоду од 1984. до 1985. године. Председница Комисије за организацију и развој Црвеног крста Новог Сада, за мандатни период 2014.-2018. година. Дугогодишњи активиста и волонтер Црвеног крста Новог Сада, од 1985. године, која несебичним залагањем даje велики допринос у организацији, развоју и правно нормативној делатности.
Контакт: office.vignjevic@gmail.com, danica.vignjevic@gmail.com

3. Проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука, ванредни професор, рођен је 1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2003. године и докторирао 2009. године. Ванредни професор на Катедри за Физиологију, и шеф Катедре за спортску медицину Медицинског факултета у Новом Саду. Дугогодишњи је волонтер Црвеног крста Новог Сада, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада, 2010. – 2018. год., члан Управног одбора Црвеног крста Војводине, 2016. – 2018.год., председник Комисије за прву помоћ Црвеног крста Новог Сада, 2014. – 2018.године. Главни је координатор санитетског обезбеђења свих EXIT–ових музичких фестивала од 2008. године. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова.
Контакт: minja.drapsin@gmail.com

5. Сања Станковић, професор разредне наставе – мастер, учитељица, рођена је 18.4.1969. године. Дипломирала и мастер рад одбранила на Учитељском факултету у Врању. Добитница бројних стручних признања и бројних награда за креирање и реализацију луткарских представа. Дугогодишња волонтерка Црвеног крста Новог Сада, која се посебно истакла у раду са подмлатком и омладином и у имплементацији програма Црвеног крста, посебно програма Промоције хуманих вредности. Председник Актива Црвеног крста у ОШ „Прва војвођанска бригада“, члан Комисије за подмладак и омладину Црвеног крста Војводине, 2014. – 2018. год., члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада, 2014. – 2018. године.
Контакт: sanjast.ns@gmail.com

7. Дејан Хајдуковић, професионално војно лице у Војсци Србије, медицински-техничар , рођен је 1971. године у Крупи, Република БиХ. Средњу санитетску војну школу завршио у Новом Саду, 1990. године. Сeртификoвaни инструктoр првe пoмoћи (BLS, ALS, ITLS, MIRA). Посебан допринос је дао у развоју Програма прве помоћи, више пута члан организационог одбора Градског и Покрајинског такмичења у пружању прве помоћи и РППОС. Дугогодишњи је волонтер Црвеног крста Новог Сада, члан Комисије за прву помоћ Црвеног крста Новог Сада, 2014. – 2018. године.
Контакт: dejchula@gmail.com

9. Проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука, ванредни професор, рођен је 17.3.1978. године у Новом Саду. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2007.године и докторирао 2010. године. Ванредни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за медијске студије, интересовање је усмерио на извештавање у кризним ситуацијама. Активиста и волонтер Црвеног крста од 1997. године, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. до 2018. године, председник Основне организације Црвеног крста Филозофског факултета у Новом Саду у периоду од 2014. до 2018. године и члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада. Ангажован је у информативној делатности, добровољном давалаштву крви и припреми и деловању у несрећама у Црвеном крсту Новог Сада.
Контакт: barovic@ff.uns.ac.rs

2. Проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука, рођена је 12.11.1951. године. Дипломирала је на Технолошком факултету у Новом Саду 1975. године, магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Била је редовни професор на Технолошком факултет у Новом Саду, на Катедри Технолошке и инжењерске хемије, од 2017. године у пензији. Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Обављала је низ руководећих функција у области промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви: председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду, едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998. – 2017.год., члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада, 2010. – 2018.год, председница Комисије за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Новог Сада, 2014. – 2018. година.
Контакт: eval@uns.ac.rs

4. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука, рођена је 1965. године у Новом Саду. Завршила је Медицински факултет у Новом Саду 1992. године, специјалиста социјалне медицине, магистрирала 2000.године и докторирала 2012 године. Доцент на Катедри за социјалну медицину Медицинског факултета у Новом Саду од 2013. године. Ради у Институту за јавно здравље Војводине од 1993. године, начелница Центра за промоцију здравља од 2007. године. Током свог дугогодишњег добровољног рада у Црвеном крста Новог Сада обављала је низ руководећих функција у Комисијама, а у претходном мандату је била потпредседник. Посебан допринос даје на плану развоја здравствене културе становништва.
Контакт: olja.niciforovic@izjzv.org.rs

6. Титијана Журжован, дипломирани правник, рођена 26.12.1957.године, у Зрењанину, Завршила је Правни факултет на Универзитету у Новом Саду 1981.године. Запослена у Центру за социјални рад Града Новог Сада од 1986.године. Дугогодишња волонтерка Црвеног крста од 1990.године, нарочито у области социјалних давалња, у Комисији за социјалну делатност од 2000.године и председница Комисије од 2014. године. Добитница Сребрног знака Црвеног крста Србије.
Koнтакт: 063 194 79 29

8. Мирјана Скандарски, дипломирана правник, судија, рођена 07.04.1955. године у Новом Саду. Радно искуство: Запослена од 1977. до 1980. године у „Југоалату“ фабрици за производњу алата у Новом Саду, од 1980. до 1996. године запослена у Музеју социјалистичке револуције Војводине, касније Музеј Војводине, од 1996. године до 2014. године судија Општинског суда у Новом Саду и Основног суда у Новом Саду, од 2014. године изабрана за судију Вишег суда у Новом Саду. Волонтерка и активиста Црвеног крста Новог Сада од 1980 године, председник Комисије службе тражења у Црвеном крсту Новог Сада. Активна у служби тражења Црвеног крста Новог Сада од 1990. године. Учествовала на семинарима и обукама волонтера Црвеног крста, у организацији Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Србије и Међународног комитета Црвеног крста. Више година учествовала као предавач у обуци волонтера Цревеног крста Новог Сада из области Женевских конвенција и међународног права. Добитник Плакете Црвеног крста Новог Сада (1992), Сребрног знака Црвеног крста Србије (1998), Златног знака Црвеног крсте Србије (2003) и Медаље Црвеног крста Србије.
Контакт: skandbs@eunet.rs

Комисије Црвеног крста Новог Сада мандатни период 2014 – 2018. године

Комисија за службу тражења
1. Скандарски Мирјана – председник
2. Бисерчић Сања
3. Станојчић Душанка
4. Меселџија Радован
5. Арамбашић Радојка
6. Душица Јотић
7. Стојанка Растовић
8. Станојчић Раде – секретар

Комисија за прву помоћ и РППОС:
1. Проф. др Миња Драпшин – председник
2. Прим. др Биљана Савић
3. др Владимир Долинај
4. др Тања Лазаревић
5. др Милош Вујановић
6. др Ана Хархаји
7. Синиша Блашковић
8. Дејан Хајдуковић
9. Тања Дрмић
10. Марјана Тубић
11. Дејан Вучковић – секретар

Комисија за добровољно давалаштво крви:
1. Проф. др Ева Лончар – председник
2. Марина Марчетић
3. Милица Балуновић
4. др Васо Кулиџан
5. Ерна Шумец
6. Милојка Цвијановић
7. Александар Гусман
8. Јосип Бошњаковић
9. Драгица Богојевић
10. Бошко Маленић
11. Тања Дрмић
12. Предраг Вишекруна
13. Мирослав Мајкић
14. Раде Станојчић – секретар

Комисија за подмладак и омладину:
1. Барјактаревић Милка-председник
2. Добрила Јеловац
3. Дијана Влашић
4. Драгана Радановић
5. Николина Милошевић
6. Драгица Богојевић
7. Бранислав Андрић
8. Остоја Јовишевић
9. Љиљана Слокар – секретар

Комисија за здравство:
1. Доц. др Оља Нићифоровић-Шурковић – председник
2. др Сузана Пајовић
3. Виолета Поповић
4. Снежана Ступавски
5. Дејан Вучковић – секретар

Комисија за организацију, развој и кадровска питања:
1. Даница Вигњевић – председник
2. Проф. др Миња Драпшин
3. Прим. др Биљана Савић
3. Ружа Атанацков
4. Милица Балуновић
5. Раде Станојчић – секретар

Комисија за социјалну делатност
1.Титијана Журжован – председник
2. Драган Шарац – секретар
3. Ивана Богојевић
4. др Гордана Ђурић
5. Александра Пановић
6. Вера Дуњић
7. Љиља Хован
8. Душанка Станојчић
9. Споменка Крајишник

Pin It on Pinterest