Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним крстом Војводине, организовао је 2. марта 2019. године, локалну обуку за мотиваторе у добровољном давалаштву крви. Циљ обуке је био да учесници стекну основна знања о добровољном давалаштву крви као и о самом начину организовања акција.
Семинар је отворио Драган Лазић секретар Црвеног крста Новог Сада који је све присутне упознао са историјатом Црвеног крста и областима деловања.
Раде Станојчић самостални стручни сарадник у Црвеном крсту Новог Сада који је задужен између осталог и за добровољно давалаштво крви представио је резултате рада у 2018. години са посебним освртом на акције давања крви које се организују у школама и факултетима.
Јелена Милић стручни сарадник Црвеног крста Војводине одржала је неколико презентација гдје је све присутне детаљно информисала о свим детаљима, активностима везаним за добровољно давалаштво крви. Преко презентација представљен је читав један круг активности које претходе самој акцији давања крви од мотивационог говора и упознавања свих заинтересованих да учествују у акцији давања крви, преко самих припрема акција, медијских најава, позивања на акције до тога ко све може бити давалац крви. Такође веома је важна припрема самог даваоца крви. Јелена Милић је својом презентацијом заинтересовала младе, укључила их дијалог и подстакла на размишљање што је проузроковало велики број питања на која је је Јелена давала исцрпна објашњења.
Локалну обуку је прошло 46 учесника а реализована је у просторијама Црвеног крста Војводине.

Pin It on Pinterest