Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Црвени крст Новог Сада започео је реализацију програма „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. година“ који се реализује по основу члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије. У просторијама Клуба младих Црвеног крста Новог Сада дана 28. и 29. септембра 2019. године реализована је локална обука за 15 волонтера и 4 просветна радника који ће учествовати у реализацији програма у школској 2019/2020. години у основној школи „Васа Стајић“. Учесницима обуке представљен је целокупан програм и начин реализације програма, те су након ове обуке полазници оспособљени да реализују радионица за ученике трећих разреда. Програм има за циљ да ојача капацитете и отпорност локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера личне и узајамне заштите.

Pin It on Pinterest