Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Stariji volonteri Crvenog krsta već dugi niz godina promovišu koncept aktivnog starenja kroz angažovanje u različitim projektima i programima. Broj volontera koje ima Crveni krst je 60.000 od čega 20% čine stariji i time pokazuju da nisu pasivni činioci zajednice, već kao aktivni volonteri doprinose razvoju društva. Crveni krst Novog Sada je za Međunarodni dan starijih realizovao sledeće aktivnosti:

Povodom obeležavanja tri godine od otvaranja Centra za stara lica-Info centar, 1. oktobra u Klubu za stare Ekumenske humanitarne organizacije, organizovana je kreativna radionica za korisnike Kluba i korisnike Centra. Crveni krst Novog Sada, Ekumenska humanitarna organizacija, Novosadski humanitarni centar i Caritas Dekanata Novi Sad su prezentovali rad Centra kao dobar primer saradnje sa lokalnom samoupravom i umrežavanja organizacija sa ciljem bolje zaštite starih osoba. Crveni krst Novog Sada je svim učesnicima obezbedio saksije sa cvećem koje je poklonila ŠOSO „Milan Petrović“.

U OOCK MZ „Bratstvo“ i prigradskim naseljima Kać, Kisač, Begeč i Budisava, sredine u kojima se realizuje projekat „Briga o starima“, organizovano je se merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi kao i obilazak korisnika.U svim navedenim sredinama su lekar-aktivista davati upustva o pravilnoj ishrani;

U OOCK MZ Budisava volonteri projekta „Briga o starima“ su podeliti pakete hrane i higijene najugroženijim korisnicima a U OOCK MZ „Bratstvo“ volonteri su posetili korisnike i poklonili im saksije sa cvećem koje je obezbedio Crveni krst Novog Sada.

Crveni krst je obišao korisnike Kuhinje na točkovima i uručio im pakete sa sredstvima za higijenu; Akciju su pratila sredstva informisanja.

Pin It on Pinterest