Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Органи управљања

Скупштина Црвеног крста Новог Сада има 35 чланова и чине је представници који су изабрани у основним организацијама и активима и то: 11 из месних заједница, 9 из васпитно-образовних установа, 4 из предузећа, 9 из установа и институција, 2 из Теренске јединице „Јован Јовановић Змај“. Управни одбор Црвеног крста Новог Сада има 11 чланова.

За мандатни период 2014-2018. година у Управни одбор Црвеног крста Новог Сада изабрани су:

 • 1. Пуковник др Братољуб Бркљача-председник
 • 2. Доц. др Oља Нићифоровић – Шурковић-потпредседник
 • 3. Проф. др Ева Лончар
 • 4. Проф. др Владимир Баровић
 • 5. Проф. др Миодраг Драпшин
 • 6. Милан Спасојевић
 • 7. Александра Бер – Божић
 • 8. Здравко Крунић
 • 9. Страхиња Гобељић
 • 10. Александар Гусман
 • 11. Душа Брашанац

За мандатни период 2014-2018. година у Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада изабрани су:

 • 1. Љубица Слокар-председник
 • 2. Љиљана Јовић
 • 3. Сандра Јавор Ивковић

За мандатни период 2014-2018. година у Скупштину Црвеног крста
Новог Сада изабрани су:

 • 1. Александра Бер Божић
 • 2. Андрић Бранислав
 • 3. Аршинов Весна
 • 4. Проф. др Владимир Баровић
 • 5. Брашанац Душа
 • 6. Пуковник др Бркљача Братољуб
 • 7. Вишекруна Предраг
 • 8. Вукичевић Тера
 • 9. Вуксановић Катица
 • 10. Глигорић Мајда
 • 11. Гусман Александар
 • 12. Јелача Стоја
 • 13. Караџић Вера
 • 14. Крњаић Љубица
 • 15. Кулиџан др Васо
 • 16. Лаћарац Даринка
 • 17. Проф. др Ева Лончар
 • 18. Лоренцин Славица
 • 19. Мајкић Мирослав
 • 20. Максимовић Јово
 • 21. Малетин Милана
 • 22. Марковић Дејан
 • 23. Микашиновић Биљана
 • 24. Нинков Мирослав
 • 25. Доц.др Оља Нићифоровић Шурковић
 • 26. Спасојевић Милан
 • 27. Станар Милица
 • 28. Станивук Вера
 • 29. Станковић Сања
 • 30. Станојевић Раде
 • 31. Фулмек Елена
 • 32. Харангозо Бошко
 • 33. Хован Љиљана
 • 34. Хорватиновић Аница
 • 35. Цвијановић Милојка

Организација и развојКонтакт особа

Драган Лазић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest