Izaberite stranicu

Info centar za starije osobe otvoren je 1.oktobra 2010.godine u okviru obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba sa ciljem da se unapredi kvalitet života našim starijim sugrađanima kroz poboljšanu dostupnost informacijama o pravima/uslugama koje su njima namenjene.

Građani će putem telefona moći da dobiju detaljne informacije o dostupnim uslugama, da dogovore posetu stručnog tima, kao i da kroz kontakt sa obučenim osobljem i volonterima dobiju savet i podršku.

Info centar je otvoren u prostorijama Crvenog krsta Novog Sada i pruža informacije radnim danima od 8 do 15 časova. Info centar za starije osobe je deo projekta „Centar za pomoć starim licima“ čiji je cilj da doprinese unapređenju kvaliteta života starijih građana Novog Sada, kroz poboljšanu dostupnost i raznovrsnost usluga kućne nege, pomoći u kući i psihosocijalne podrške, kao i kroz unapređenje sistema socijalne zaštite za stara lica u Novom Sadu.

Projekat u partnerstvu realizuju Crveni krst Novog Sada, Karitas Dekanata Novi Sad, Čovekoljublje, Ekumenska humanitarna organizacija i Novosadski humanitarni centar. Projekat podržava Gradska uprava za socijlanu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada.

Info centar za starije osobe su otvorile prof.dr Sanja St ojanović, član Gradskog veća za socijalnu i dečiju zaštitu i prof. Dr Mira Govorčin, predsednik Crvenog krsta Novog Sada. Otvaranju su prisustvovali Vera Grkavac, načelnik Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i predstavnici svih organizacija učesnika projekta. Takođe su bili prisutni mladi volonteri Programa Briga o starima iz Begeča kao i korisnici programa kojima je uručeno cveće.

Pored otvaranja Info centra, u okviru projekta planirana je i standardizacija usluga kućne nege i pomoći u kući svih aktera u pogledu vrste, obima, kvaliteta i cene. Na ovaj način biće unapređen kvalitet rada i omogućeno jedinstveno funkcionisanje mreže pružalaca usluga u narednom periodu. Takođe će se voditi jedinstvena baza podataka o korisnicima koji se obrate Info centru.

Sredstva informisanja su medijski propratila otvaranje Info centra za starije osobe.

Pin It on Pinterest