Izaberite stranicu
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада наставили су у уторак. 1. фебруара 2022. године реализацију програма Промоција хуманих вредности у Удружењу за ментално недовољно развијене особе града Новог Сада – МНРО. На креативан начин, одржали су две радионице из модула Превенција насиља путем интеренета: „Оквир пријатељства“ и „Стигла ти је порука“.
Програм Промоција хуманих вредности Црвеног крста Србије обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија.
Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи корисници су деца и млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине и децу са сметњама у развоју. Програм се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.
Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.
Реализују га млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима који су заједно похађали одговарајући програм обуке. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама.

Pin It on Pinterest