Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Davanje krvi je opšti društveni interes uobličen u Nacionalni program, koji se realizuje planski – masovnim, kontinuiranim organizovanjem akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Poslovi organizovanja, motivisanja i okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi prema Zakonu o Crvenom krstu, (Sl.Glasnik RS, broj 107/05), kao javno ovlašćenje, povereni su Organizaciji Crvenog krsta i transfuziološkim službama.

Aktivnosti iz ove oblasti Crveni krst Novog Sada sprovodi u partnerskom odnosu sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, sa kojim se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu, u institucijama i lokalnoj zajednici. Akcijama prethodi detaljan i obiman rad na motivaciji građana za dobrovoljno davanje krvi, regrutovanje davalaca i zadržavanje u skladu sa aktivnostima koje se sprovode i evaluiraju svake godine.

Osnovni cilj angažmana organizacije Crvenog krsta jeste da se podigne svest građana da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci krvi, da stanovništvo koje se ne ponaša rizično, postane građanski svesno da samo nenagrađenim i dobrovoljnim davanjem krvi u korist pacijenata mogu doprineti da zdravstveni sistem nesmetano funkcioniše. Ove aktivnosti sprovode se putem podrške sprovođenju dugoročne nacionalne kampanje, kroz promotivne aktivnosti, edukacije volontera i realizaciju godišnjeg plana prikupljanja krvi. Edukacije volontera su način da se ljudi uključe u promociju dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi i način da se dođe do novih volontera i davalaca krvi.

U okviru Programa edukativno motivacionog rada Crveni krst Novog Sada i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i ove godine organizuju Savetovanje za predavače DDK, saradnike DDK, organizatore akcija DDK i dobrovoljne davaoce krvi iz novosadskih srednjih škola, fakulteta, preduzeća i mesnih zajednica. Savetovanje je održano 07-09.novembra 2008.g. u Bajinoj Bašti, hotel „Drina“.

Ciljevi Savetovanja su bili podizanje svesti o kulturi dobrovoljnog davanja krvi, sticanje veštine komunikacije i pozitivnog pristupa prema potencijalnim i višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi. U skladu sa tim obrađene su sledeće teme:

– POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA
– DDK I ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA – Prof. Strahinja Gobeljić, sekretar Crvenog krsta Novog Sada
– NACIONALNA SLUŽBA TRANSFUZIJE SRBIJE – dr Vaso Kulidžan, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
– DOBROVOLjNO DAVANjE TROMBOCITA – dr Slobodanka Spasojević, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
– VODIČ KROZ UPITNIK ZA DAVAOCE KRVI – dr Vaso Kulidžan, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
– VIDOVI PAŽNjE I ZAHVALNOSTI PREMA DOBROVOLjNIM DAVAOCIMA KRVI – Prof. Milica Balunović, samostalni stručni saradnik CKNS

Posebno interesantna bila je radionica u kojoj su učestvovali svi polaznici. Moderatori radionice bili su: Eva Lončar, Boško Malenić i Boško Harangozo. Tema radionice je bila kompletna priprema i organizovanje akcije dobrovoljnog davanja kri na Tehnološkom fakultetu. Kroz radionicu obrađene su sledeće teme:

– OPERATIVNI PLAN AKCIJA
– EDUKACIJA O DDK
– PRIMENA VEŠTINE OPHOĐENjA U INDIVIDUALNOM RAZGOVORU
– VAŽAN PREDUSLOV ZA USPEŠAN RAD VOLONTERA
– ODGOVORI NA IZGOVORE
– OPTIMALNA PRIPREMA AKCIJE
– POSTUPAK DAVANjA KRVI OD DOLASKA DO IZLASKA
– DODELA PRIZNANjA I ORGANIZOVANjE SVEČANOSTI

Savetovanje je ocenjeno veoma uspešnim, jer je omogućilo učesnicima da na predavanjima i radionicama steknu i „provere“ znanja iz ove oblasti.

Obe večeri organizovano je druženje uz zabavu. Organizovan je i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Bajine Bašte – poseta hidroelektrani Perućac, manastiru Rača i etno selu Drvengrad. Na Savetovanju su učestvovali i gosti iz Crvenog križa Osijeka, Crvenog krsta Bajine Bašte, Crvenog krsta Prijepolja, OOCK Rafinerije nafte Pančevo i predstavnik OOCK „Trayal“ Korporacija iz Kruševca.

Savetovanje su finansijski pomogli Skupština Grada Novog Sada – Gradska uprava za zdravstvo i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pin It on Pinterest