Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Изборнa седници Скупштине Црвеног крста Новог Сада – Градске организације одржанa je 10. маја 2018.године, у Сали Црвеног крста Војводине, Пионирска 8.
На седници су изабрани носиоци функција у Црвеном крсту Новог Сада за мандатни период 2018. – 2022. године:
Изабрана је Скупштина Црвеног крста Новог Сада која броји 35 чланова.
Председник Црвеног крста Новог Сада: Пуковник др Братољуб Бркљача
Потпредседница Црвеног крста Новог Сада: Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић
Управни одбор Црвеног крста Новог Сада:
1. Пуковник др Братољуб Бркљача, председник, специјалиста опште медицине
2. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, потпредседница, доктор медицинских наука, специјалиста социјалне медицине
3. Проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука, редовни професор у пензији
4. Проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука, ванредни професор
5. Проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука, ванредни професор
6. Александра Бер Божић, професор педагогије
7. Милан Спасојевић, професор биологије
8. Весна Срданов, дипломирани правник
9. Ивана Копривица, дипломирани психолог, мастер пословне психологије
10. јереј Лазар Мајсторовић, свештеник Српске Православне Цркве
11. Јелена Влаховић, студент
Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада:
1. Љубица Слокар, председница, дипломирани ижењер менаџмента
2. Сандра Јавор Ивић, дипломирани правник
3. Љиљана Јовић, економски техничар
Истог дана Управни одбор Црвеног крста Новог Сада је, на седници која је одржана у сали Црвеног крста Новог Сада, Пионирска 12, донео одлуку о именовању секретара Црвеног крста Новог Сада.
Драган Лазић, именован је за секретара Црвеног крста Новог Сада-Градске организације за мандатни период 2018. – 2022. године.
Делегати Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Војводине биће:
1. Дејан Укропина, адвокат
2. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука
3. Драгица Богојевић, дипломирани психолог
4. Трифко Ијачић, ученик
Делегати Црвеног крста Новог Сада у Скупштини Црвеног крста Србије биће:
1. Мр. сци. Сињка Сомер
2. Драган Лазић
Председници Комисија Црвеног крста Новог Сада:
1. Даница Вигњевић, адвокат, Комисија за организацију и развој
2. Проф. др Ева Лончар, Комисија за добровољно давалаштво крви
3. Проф. др Миодраг Драпшин, Комисија за прву помоћ и реалистички приказ повреда, обољења и стања
4. Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, Комисија за здравствену делатност
5. Сања Станковић, професор разредне наставе – мастер, Комисија за подмладак и омладину
6. Титијана Журжован, дипломирани правник, Комисија за социјалну делатност
7. Дејан Хајдуковић, Комисија за припрему и деловање у несрећама
8. Мирјана Скандарски, судија, Комисија за службу тражења
9. Проф. др Владимир Баровић, Комисија за информисање
На седници су уручена признања Црвеног крста Србије истакнутим појединцима, организацијама, институцијама и удружењима.

Pin It on Pinterest