Izaberite stranicu

U okviru organizacije CKNS formiran je stručni tim koji vodi roditeljske sastanke na temu narkomanije u osnovnim i srednjim školama. Projekat je odobrila Gradska uprava za zdravstvo. Kako roditelji imaju veoma važnu ulogu u životu i razvoju deteta, želeli smo da istaknemo značaj preventivnih programa koji su usmereni na odrasle. Pretpostavka je da roditelji treba da budu informisani o problemu narkomanije jer im znanje i informisanost omogućuju ravnopravnost u diskusijama i dijalozima sa adolescentima. Stručni tim koji je realizovao roditeljske sastanake su činili: lekar – Institut za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, psihilog – Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i radnik MUP-a – Policijska uprava Novi Sad – Grupa za suzbijanje krijumčarenja i narkomanije. U toku 2010. godine realizovano je 20 roditeljskih sastanaka na kojima je obuhvaćeno oko 900 roditelja.

Psiholog je tokom roditeljskog sastanka govorio o problemu adolescencije koja je sama po sebi faktor rizika. Osim toga govorilo se i o razlozima zbog kojih se počinje sa uzimanjem supstanci kao što su intrapsihički problemi i sredinski faktori. Lekar je govorio o načinu dejstva droga, njihovom uticaju na telesno i psihičko zdravlje i ukazao je na promene u ponašanju koje se u takvim slučajevima javljaju. Roditelji su dobili informacije o načinu ranog prepoznavanja i detekcije uzetih supstanci. Na kraju ovog dela predavanja roditelji se informisani gde mogu da se obrate za pomoć, ukoliko posumnjaju ili se uvere da im dete koristi droge. Radnik MUP-a pokazivao je roditeljima droge u obliku u kakvom se mogu naći na ulici ili u kući. U nastavku predavanja ukazivao je na pravne aspekte ovog problema i zakonske regulative koje prate problem zavisnosti od droga. Nakon predavanja od 60 minuta (3h20 minuta) otvarala se diskusija, gde su roditelji postavljali pitanja predavačima. Sledi spisak škola u kojima su održani sastanci ove godine:

OŠ “ Ljudovit Štur ” Kisač 19. maj 2010.

Gimnazija „Svetozar Marković“ 02. jun 2010.

OŠ “ Miroslav Antić ” Futog 12. oktobar 2010.

OŠ “ Kosta Trifković ” 03. novembar 2010.

Medicinska škola „7.april“ 09. novembar 2010.

OŠ “ Desanka Maksimović ” Futog 12. novembar 2010.

OŠ “ Sveti Sava ” Rumenka 18. novembar 2010.

Poljopriv. škola sa domom učenika Futog 08. decembar 2010.

OŠ “ Jovan Jovanović Zmaj ” Sr . Kamenica 1 6 . decembar 2010.

OŠ “ Jovan Jovanović Zmaj ” Sr . Kamenica 20. decembar 2010.

OŠ “Ivo Andrić” Budisava 20. maj 2010.

MZ „Jugovićevo“ 07. oktobar 2010.

OŠ “ Jovan Popović” 14. oktobar 2010.

Medicinska škola „7.april“ 04. novembar 2010.

Medicinska škola „7.april“ 10. novembar 2010.

OŠ “ Žarko Zrenjanin” 15. novembar 2010.

OŠ “Marija Trandafil ” Veternik 23. novembar 2010.

OŠ “ Jovan Jovanović Zmaj ” Sr . Kamenica 13. decembar 2010.

Klub mladih Crvenog krsta 1 7 . decembar 2010.

OŠ “ Ivo Lola Ribar ” 22. decembar 2010.

Pin It on Pinterest