Izaberite stranicu

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI VIII LETNJEG KAMPA OMLADINSKIH TERENSKIH JEDINICA DRUŠTVA CRVENOG KRSTA SRBIJE I CRNE GORE “TESTERA 2004”

Gradska organizacija Crvenog krsta Novog Sada realizovala je VIII Letnji kamp Omladinskih terenskih jedinica Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore u periodu od 24. do 31. jula 2004.g.

Nakon urađenog projekta i dogovora na nivou Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore, kao i prethodnih godina postignuta je saglasnost o zastupljenosti organizacija i njihovom učešću.
Polaznici ovogodišnjeg Kampa su obučeni za predavače u sledećim oblastima: prva pomoć, kućna nega, realistički prikaz povreda i oboljenja, markiranti, a iz službe traženja polaznici su završili osnovni kurs.

Od polaznika Kampa se očekuje da organizuju dalju obuku mladih u svojim sredinama u oblastima za koje su edukovani. Ukupno učešće u smeni uzelo je 25 organizacija: iz Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore (Novi Sad, Subotica, Sombor, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, Kovin, Beograd, Kragujevac, Gornji Milanovac, Vranje, Paraćin, Zaječar, Smederevo, Šabac, Kragujevac, Danilovgrad, Tivat, Podgorica), gosti iz Crvenog krsta Republike Srpske (Banjaluka), Crveni krst/križ Bosne i Hercegovine (Tuzla), Crveni križ Hrvatske (Osijek) i specijalni gosti iz Crvenog krsta Mađarske (Županija Sekešfehervar). Ukupno u radu Kampa učestvovala je 141 osoba, zajedno sa realizatorima.

Realizacija programa, predviđena Projektom, od strane mladih u potpunosti je zadovoljila stručne konsultante – supervizore, jer su kroz završnu vežbu stečena znanja potvrđena u praksi. Ozbiljnost u radu i doslednost stručnog tima dala je veoma visok efekat kod mladih, gde je njihovo zalaganje i dalo rezultate. Svakodnevno su organizovane sportske aktivnosti, a posle celodnevnog rada po kursevima uveče je organizovan zabavni program, koji su pripremali sami učesnici Kampa. Uključenje predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao predavača, takođe je ocenjeno kao pozitivno od strane učesnika Kampa.

Kamp su posetili predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, generalni sekretar Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore, stručna služba Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Vojvodine, predstavnici Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i predstavnici većine gradskih i opštinskih organizacija, čiji su članovi terenskih jedinica bili na obuci. Učešće u radu Kampa uzeli su i ekipe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Novi Sad, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Sad, Planinarski klub Železničar Novi Sad, kao i predstavnici SUP Novi Sad.

Lekari zaduženi za realnu medicinsku zaštitu svakodnevno su vodili brigu o zdravstvenom stanju učesnika Kampa. Zahvaljujući njihovoj pravovremenoj intervenciji nije bilo većih problema.

Na završetku smene svim učesnicima uručene su diplome Društva Crvenog krsta Srbije i Crne Gore, kako za predavače tako i za završene osnovne kurseve iz svih oblasti predviđenih Projektom. Ističemo, kao realizatori, da je angažovanost mladih u celokupnom životu Kampu bila na visokom nivou, a završna vežba je pokazala da se kvalitet obuke održao, što daje pretpostavku da će uloga mladih i njihov doprinos u razvoju organizacije Crvenog krsta, na koji treba da računamo, biti izuzetan.

Pin It on Pinterest