Чамац Црвеног крста Нови Сад, који је крајем деведесетих уступљен на коришћење служби спашавања на води Црвеног крста Суботица, током 2020. године је заједничким снагама и средствима организација Црвеног крста Нови Сад и Црвеног крста Суботица репариран, опремљен и регистрован. У плану рада за 2021. годину било је и његово поринуће на пролеће, што је 14.маја, у Недељи Црвеног крста, заједничким снагама урадили служба спашавања на води Црвеног крста Суботица и Веслачки клуб Палић, где се чамац и налазио.

Pin It on Pinterest