Компанија Marera Properties POBEDA INDUSTRIAL COMPLEX d.o.o. Petrovaradin, уступила је свој магацински простор од 1660 квадратних метара Црвеном крст Новог Сада за складиштење и дистрибуцију хуманитарне помоћи. Магацински простор се налази у оквиру Индустријског парка Победа у Петроварадину, Раде Кончара 1А, на свега 3 километра од центра Новог Сада.
Пре уступања простора Marera Properties је извршила комплетну реконструкцију и адаптацију на магацину по највишим светским стандардима, у периоду од децембра 2020. до априла 2021). Нашој организацији су на располагању осим магацинског простора и три канцеларије, које ће допринети подизању нивоа услуга у оквиру магацинског пословања а све на добробит крајњих корисника наших услуга.

Уговор о донацији са Компанијом MARERA PROPERTIES DOO BEOGRAD потписан је 25. децембра 2020 године а записник о примопредаји са MPP POBEDA INDUSTRIAL COMPLEX d.o.o. Петроварадин, Раде Кончара 1, потписан је 8. фебруара 2021. године.

Компанија Marera Properties се бави инвестирањем у некретнине, аквизицијом, развојем, изнајмљивањем и управљањем некретнинама комерцијалне намене.
Црвени крст Нови Сад-Градска организација изражава велику захланост компанији Marera Properties на показаној друштвеној одговорности и помоћи социјално најугроженијим корисницима.

Pin It on Pinterest