Црвени крст Новог Сада је за школску 2020/2021. годину потписао споразум о сарадњи са новосадским oсновним школама „Коста Трифковић“ и „Ђорђе Натошевић“ о реализацији Програма „Промоција хуманих вредности“ Црвеног крста Србије. Наведени програм је реализован у 14 градова и општина у Србији. Програм су релизовали млади волонтери, вршњачки едукатори током школске године, а радионице су одржаване једном недељно, у наведеним школама, у присуству учитељица.
У периоду октобар-децембар 2020. године, реализован је први циклус радионица у обе школе, укупно 28 радионица. Радионице су реализоване у два одељења (по једно одељење из наведених школа), а програмом је обухваћен 51 ученик четвртих разреда.
Општи циљ наведеног Програма Црвеног крста Србије је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста од 8 до 14 година.
Програм има за циљ да промовише толеранцију, уважавање културолошких и етничких разлика, кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима у основним школама широм Србије.
Програм „Промоцијa хуманих вредности“ третира теме: толеранција, лични и групни идентитет, ненасилно решавање конфликата, дискриминација, родна равноправност, дечја права и cyber bullyng.
Толеранција:
Способност да се прихвати постојање другачијих гледишта. веровања, понашања и начина живота.
Лични, групни, културни идентитет и поштовање различитости:
Лични идентитет чине оне карактеристике које ми сами себи приписујемо или нам их други приписују, а које нас у властитим очима и очима других људи чине посебним, јединственим. Ступајући у различите групе током свог раста и развоја, свако појединац истовремено прихвата и нека основна обележја тих група, било позитивна или негативна.
Ненасилно решавање конфликта:
Конфликти су природан и неизбежан део нашег свакодневног друштвеног живота. Они произилазе као резултат различитих потреба, интереса и перспектива појединца и заједнице.
Дискриминација и стигматизација:
Намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или појединцу због њихове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности.
Родна равноправност:
Сва бића, мушкарци и жене имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама. Особености у понашању, жеље и потребе различитих послова и једнакој мери треба узимати у обзир, вредновати и подржавати.
Дечја права:
Подразумева права која су, по својој природи, људска и која свако дете има без обзира у којој држави живи. Дечја права треба поштовати независно у ком политичком, културном, економском амбијенту и у каквим традицијама, обичајима и веровањима се дете развија као личност.
Cyber bullying (насиље путем електронских медија):
Појава cyber bullying-а припада развоју модерних технологија, интернет и мобилне телефоније. Састоји се у слагању негативнихм непријатних и провокативних порука. Cyber bulling се најчешће квалификује као једна врста вршњачког насиља. Починилац и жртва су обично малолетници.
Програм је реализован у складу са мерама заштите од заразне болести Ковид 19.

Pin It on Pinterest