Izaberite stranicu

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада одржао је 16. проширену седницу, у понедељак, 23. децембра 2019. године, са почетком у 13,30 часова у ресторану „Романов“, улица Јожефа Атиле 11. Седницу су поред чланова Управног одбора присуствовали и председници Комисија Црвеног крста Новог Сада.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 15. седнице Управног одбора Црвеног крста Новог Сада;
2. Усвајање Информација о активностима Црвеног крста Новог Сада између две седнице:
3. Предлог друге измене Финансијског плана Црвеног крста Новог Сада за 2019. годину
4. Доношење Финансијског плана Црвеног крста Новог Сада за 2020. годину.
5. Доношење Плана рада Црвеног крста Новог Сада за 2020. годину.
6. Доношење Одлуке о попису целокупне имовине.
7. Информација о Одлуци Црвеног крста Србије о висини чланарине Црвеног крста за 2020. годину.
8. Питања и предлози.

Pin It on Pinterest