Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Mастер инжењер пољопривреде Драган Лазић рођен је 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу је завршио у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина, а гимназију у Српцу одличним успехом. Војну обавезу је регулисао септембар 1986 – септембар 1987. у Лесковцу.

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско – повртарски, уписао је 1986. године а дипломирао је 1992. године. Мастер студије на Пољопривредном факултету, смер гајење њивског биља – гајење повртарских биљака, уписао је октобра 2013. године а у августу 2014 године одбранио је мастер рад. На истом факултету у октобру 2014. године уписао је докторске студије, смер физиологију и исхрану биљака. У јуну 2017. године положио је све испите предвиђене  планом и програмом и одобрена је тема за израду докторске дисертације.

Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду новембар 2001.године – новембар 2002.године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“.

Ожењен, отац два академски образована сина.

Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1. фебруара 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995 до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000 до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину.

На место секретара Црвеног крста Новог Сада – Градске организације именован је 17. јуна 2014. године.

Члан је Управних одбора:

 • Црвени крст Србије за мандатни период 2014. до 2018. године.
 • СОС Дечије село Сремска Каменица  од фебруара 2014. до фебруара 2018. године.
 • Центар за социјални рад Града Новог Сада од децембра 2016. године.
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014-године
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014-године

У досадашњем раду у организацији Црвеног крста показао је следеће резултате:

 • Координатор за дистрибуцију хуманитарне помоћи на територији Града Новог Сада и рад на оперативном систему LCRS , 1993-2001.година
 • Управник Омладинског Летњег кампа теренских јединица Југословенског Црвеног крста, преко 1000 полазника, Тестера, Национални парк Фрушка гора, 1997-2007.године.
 • Учесник на Међународном омладинском кампу Црвеног крста Аустрије, Kirchdorf, Горња Аустрија, 6-9. јунгодине
 • Пројекат Подршка особама које живе са ХИВ-ом, Regione Emilia – Romagna, координатор, 2005-2008.година
 • Пројекат Контрола туберкулозе у Србији, Global fond, координатор, 2006.-2008.година
 • Превентивни опоравак деце на мору, Одмаралиште Црвеног крста Србије, Баошић, главни васпитач, 2007.-2010.година.
 • Предавач Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Женевске конвенције, Служење војног рока у цивилној служби, Министарство одбране Републике Србије, 2006. – 2008.година
 • Учествовао у изради више елабората за Показне вежбе из прве помоћи (Вежба Војске Србије и Црне Горе, Буковац, 2004. године, Светски дан цивилне заштите, Нови Сад, 2006.година и др)
 • IPA пројекат 2010-2011. HU-SRB/0901/121/152; Common preparation for floods, координатор Пројекта DKMT Rescue timova, „Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“,(Србија, Мађарска, Румунија)
 • Координатор на вежби DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Сегедин, Р. Мађарска, 09.-11. септембар 2011 године
 • Организатор Саветовања са сарадницима-волонтерима добровољног давалаштва крви, Кладово 10.- 12. октобар 2014., Кладово 2.-4. октобар 2015., Борско језер 21.-23. октобар 2016., Борско језеро 29. септембар-1. октобар 2017. године
 • Учешће у одговору на несреће и збрињавање угрожених лица у снежним наносима изазваним олујним ветром током јануара и фебруара 2014. године на ауто-путу Е-75;
 • члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи на Универзитета у Новом Саду за школску 2016/2017 годину. ( одлука Сената Универзитета у Новом Саду од 8. септембра 2016. године)

Проглашењем ванредне ситуације 2014. године, током мајских поплава, у Црвеном крсту Новог Сада организује пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи за поплавом угрожено становништво Републике Србије. Организује додатне магацинске и транспортне капацитете, координира рад више од триста волонтера, омогућава пријем хуманитарне помоћи из иностранства за поплавом угрожена лица али и институције у граду Новом Саду које помажу у акцијама спашавања. Након ових активности град Нови Сад бива проглашен за једну од најхуманијих средина на основу количина прикупљене и дистрибуиране помоћи.

Током 2014. године, иницира отварање новог, условног и безбедног објекта „Народне кухиње“ Црвеног крста у Футошкој улици бр.14, као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Новог Сада, који је приведен намени у рекордном року. Поборник је идеје о потреби  интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Нови Сад чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду.

Један је од иницијатора увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета у Новом Саду 8. септембра 2016. године, именује га за члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи за школску 2016/2017 годину. Овим Пројектом обухваћено је преко 7800 студената а едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учествовали као демонстратори прве помоћи и обучили су студенте основним знањима и вештинама из ове области.

Доласком на чело Црвеног крста Новог Сада интензивира рад са младима, унапређује програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе против трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности.

Током 2015. године покреће иницијативу за петодневни боравак деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом Саду. Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је у последње три године боравило преко 150 деце.

Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни опоравак на море у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора). Овај програм постаје традиционалан и реализује се од 2006. године а у одмаралишту је боравило преко 600 деце из Новог Сада.

Добровољни је давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних давалаца крви и залаже се са Заводом за трансфузију крви Војводине за остваривање права давалаца крви.

Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Новог Сада на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу Организације.

Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста Новог Сада захваљујући чијим средствима је између осталог омогућено ублажавање социјалне угрожености на територији града.

На месту секретара Црвеног крста Новог Сада, у току мандата 2014.–2018. године, нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима, интензивном раду на побољшању угледа Црвеног крста Новог Сада и неговању односа са медијима.

Похађао је следеће семинаре и курсеве:

 • Едукација DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Кањижа,  -08. maj 2011;
 • Едукација, на Међународном кампу DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Дунапатај-Селид, Р. Мађарска 20.-24. јун 2011. година
 • Едукација, на Дебатној конференцији Црвеног крста/крижа Тузла и Швајцарског Црвеног крста, на тему „Уз Црвени крст у извјеснију и љепшу старост“, 14-15. новембра 2014. године.
 • Едукација, на Саветовању Црвеног крста Македоније „Млади – промоција добровољног давалаштва крви“, Струга, Р. Македонија, (-6. септембар 2015., 2.-4. септембар 2016.,15.-17. септембар 2017. године.
 • Едукација, Окружно командно-симулациона вежба „Нови Сад 2017“, орканизатор Сектор за ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији, (ОЕБС), Рума, 24-26. октобар 2017. Године
 • Едукација, симулациона вежба „Мигрантски оперативни план 2017“, организатор Црвени крст Србије, Одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“ у Бачкој Паланци. 26-27. марта 2018. године
 • Едукације на другим семинарима и саветовањима на тему различитих аспеката пословања организације Црвеног крста.

Коаутор књиге посвећене раду Црвеног крста Новог Сада и коаутор изложбе у Историјском архиву Новог Сада (21. март – 4 април 2018. године):

Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности, Владимир Баровић, Драган Лазић, Нови Сад, Атеље 31, 2018 година.

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Рођен у Јесеницама, Словенија, 23. маја 1967. године
Основну школу „Здравко Челар“ завршио је у Ножичком, општина Србац, БиХ, а  гимназију „ Петар Кочић“ завршио је у Српцу одличним успехом. Војну обавезу је регулисао септембар 1986 – септембар 1987. у Лесковцу. Пољопривредни факултет у Новом Саду (смер ратарско – повртарски) уписао је 1986. године. а дипломирао је 1992. године (просечна оцена студирања 8,50) где је стекао звање дипл. инжењер пољопривреде. На истом факултету 2014. године стиче звање мастер инжењер пољопривреде (просечна оцена студирања 10,00). Тренутно завршава докторске студије на истоименом факултету на катедри за Физиологију и исхрану биљака.
Завршио специјалистички курс за организациони развој на Економском факултету у Београду у периоду новембар 2001.године – новембар 2002.године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“.
Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1993. год у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995. до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000 до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину. На место секретара Организације именован је 2014. године.
Учесник више међународних и домаћих пројеката:

 • Координатор за дистрибуцију хуманитарне помоћи на територији Града Новог Сада и рад на оперативном систему LCRS (1993-2001.година)
 • Управник Омладинског Летњег кампа теренских јединица Југословенског Црвеног крста (Тестера, Национални парк Фрушка гора, 1997-2007.године)
 • Регионална сарадња на организацији и институционалном развоју организација Црвеног крста Бања Лука, Осијек, Тузла (од 2000.године)
 • Подршка особама које живе са ХИВ-ом, Regione Emilia – Romagna (2005-2008.година)
 • Контрола туберкулозе у Србији, Global fond (2006-2008.година)
 • Учествовао у изради више елабората за Показне вежбе из прве помоћи (Вежба Војске Србије и Црне Горе, Буковац 2005.године, Светски дан цивилне заштите, Нови Сад, 2006.година, Служење војног рока у цивилној служби, Министарство одбране Републике Србије од 2006.године и др)
 • Превентивни опоравак деце на мору (Одмаралиште Црвеног крста Србије, Баошић, главни васпитач 2007-2010.година)
 • члан Делегације Црвеног крста Војводине за међународну сарадњу, Kirchdorf, Горња Аустрија 2001.година
 • IPA пројекат 2010-2011. HU-SRB/0901/121/152; Common preparation for floods, логистички координатор Пројекта
 • члана Програмског савета и члан Организационог одбора Универзитета у Новом Саду за увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду (на основу одлуке Сенат Универзитета у Новом Саду од септембра 2016. године)

Учествује у раду Управних одбора:
2014-године – члан Управног одбора Црвеног крста Србије
2014- године – члан Управног одбора СОС Дечје село Сремска Каменица
2014-године – Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада
2014-године – члан Штаба за ванредне ситуације Јужно – бачког управног округа
2016- године – члан Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада
Познавање енглеског и руског језика.
Ожењен, отац синова Стефана и Сергеја.

Pin It on Pinterest