Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Mастер инжењер пољопривреде Драган Лазић рођен је 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу је завршио у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина, а гимназију у Српцу одличним успехом. Војну обавезу је регулисао септембар 1986 – септембар 1987. у Лесковцу.

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско – повртарски, уписао је 1986. године а дипломирао је 1992. године. Мастер студије на Пољопривредном факултету, смер гајење њивског биља – гајење повртарских биљака, уписао је октобра 2013. године а у августу 2014 године одбранио је мастер рад. На истом факултету у октобру 2014. године уписао је докторске студије, смер физиологију и исхрану биљака. У јуну 2017. године положио је све испите предвиђене  планом и програмом и одобрена је тема за израду докторске дисертације.

Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду новембар 2001.године – новембар 2002.године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“.

Ожењен, отац два академски образована сина.

Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1. фебруара 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995 до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000 до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину.

На место секретара Црвеног крста Новог Сада – Градске организације именован је 17. јуна 2014. године.

Члан је Управних одбора:

 • Црвени крст Србије за мандатни период 2014. до 2018. године.
 • СОС Дечије село Сремска Каменица  од фебруара 2014. до фебруара 2018. године.
 • Центар за социјални рад Града Новог Сада од децембра 2016. године.
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014-године
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014-године

У досадашњем раду у организацији Црвеног крста показао је следеће резултате:

 • Координатор за дистрибуцију хуманитарне помоћи на територији Града Новог Сада и рад на оперативном систему LCRS , 1993-2001.година
 • Управник Омладинског Летњег кампа теренских јединица Југословенског Црвеног крста, преко 1000 полазника, Тестера, Национални парк Фрушка гора, 1997-2007.године.
 • Учесник на Међународном омладинском кампу Црвеног крста Аустрије, Kirchdorf, Горња Аустрија, 6-9. јунгодине
 • Пројекат Подршка особама које живе са ХИВ-ом, Regione Emilia – Romagna, координатор, 2005-2008.година
 • Пројекат Контрола туберкулозе у Србији, Global fond, координатор, 2006.-2008.година
 • Превентивни опоравак деце на мору, Одмаралиште Црвеног крста Србије, Баошић, главни васпитач, 2007.-2010.година.
 • Предавач Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Женевске конвенције, Служење војног рока у цивилној служби, Министарство одбране Републике Србије, 2006. – 2008.година
 • Учествовао у изради више елабората за Показне вежбе из прве помоћи (Вежба Војске Србије и Црне Горе, Буковац, 2004. године, Светски дан цивилне заштите, Нови Сад, 2006.година и др)
 • IPA пројекат 2010-2011. HU-SRB/0901/121/152; Common preparation for floods, координатор Пројекта DKMT Rescue timova, „Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“,(Србија, Мађарска, Румунија)
 • Координатор на вежби DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Сегедин, Р. Мађарска, 09.-11. септембар 2011 године
 • Организатор Саветовања са сарадницима-волонтерима добровољног давалаштва крви, Кладово 10.- 12. октобар 2014., Кладово 2.-4. октобар 2015., Борско језер 21.-23. октобар 2016., Борско језеро 29. септембар-1. октобар 2017. године
 • Учешће у одговору на несреће и збрињавање угрожених лица у снежним наносима изазваним олујним ветром током јануара и фебруара 2014. године на ауто-путу Е-75;
 • члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи на Универзитета у Новом Саду за школску 2016/2017 годину. ( одлука Сената Универзитета у Новом Саду од 8. септембра 2016. године)

Проглашењем ванредне ситуације 2014. године, током мајских поплава, у Црвеном крсту Новог Сада организује пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи за поплавом угрожено становништво Републике Србије. Организује додатне магацинске и транспортне капацитете, координира рад више од триста волонтера, омогућава пријем хуманитарне помоћи из иностранства за поплавом угрожена лица али и институције у граду Новом Саду које помажу у акцијама спашавања. Након ових активности град Нови Сад бива проглашен за једну од најхуманијих средина на основу количина прикупљене и дистрибуиране помоћи.

Током 2014. године, иницира отварање новог, условног и безбедног објекта „Народне кухиње“ Црвеног крста у Футошкој улици бр.14, као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Новог Сада, који је приведен намени у рекордном року. Поборник је идеје о потреби  интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Нови Сад чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду.

Један је од иницијатора увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета у Новом Саду 8. септембра 2016. године, именује га за члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи за школску 2016/2017 годину. Овим Пројектом обухваћено је преко 7800 студената а едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учествовали као демонстратори прве помоћи и обучили су студенте основним знањима и вештинама из ове области.

Доласком на чело Црвеног крста Новог Сада интензивира рад са младима, унапређује програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе против трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности.

Током 2015. године покреће иницијативу за петодневни боравак деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом Саду. Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је у последње три године боравило преко 150 деце.

Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни опоравак на море у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора). Овај програм постаје традиционалан и реализује се од 2006. године а у одмаралишту је боравило преко 600 деце из Новог Сада.

Добровољни је давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних давалаца крви и залаже се са Заводом за трансфузију крви Војводине за остваривање права давалаца крви.

Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Новог Сада на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу Организације.

Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста Новог Сада захваљујући чијим средствима је између осталог омогућено ублажавање социјалне угрожености на територији града.

На месту секретара Црвеног крста Новог Сада, у току мандата 2014.–2018. године, нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима, интензивном раду на побољшању угледа Црвеног крста Новог Сада и неговању односа са медијима.

Похађао је следеће семинаре и курсеве:

 • Едукација DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Кањижа,  -08. maj 2011;
 • Едукација, на Међународном кампу DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Дунапатај-Селид, Р. Мађарска 20.-24. јун 2011. година
 • Едукација, на Дебатној конференцији Црвеног крста/крижа Тузла и Швајцарског Црвеног крста, на тему „Уз Црвени крст у извјеснију и љепшу старост“, 14-15. новембра 2014. године.
 • Едукација, на Саветовању Црвеног крста Македоније „Млади – промоција добровољног давалаштва крви“, Струга, Р. Македонија, (-6. септембар 2015., 2.-4. септембар 2016.,15.-17. септембар 2017. године.
 • Едукација, Окружно командно-симулациона вежба „Нови Сад 2017“, орканизатор Сектор за ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији, (ОЕБС), Рума, 24-26. октобар 2017. Године
 • Едукација, симулациона вежба „Мигрантски оперативни план 2017“, организатор Црвени крст Србије, Одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“ у Бачкој Паланци. 26-27. марта 2018. године
 • Едукације на другим семинарима и саветовањима на тему различитих аспеката пословања организације Црвеног крста.

Коаутор књиге посвећене раду Црвеног крста Новог Сада и коаутор изложбе у Историјском архиву Новог Сада (21. март – 4 април 2018. године):

Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности, Владимир Баровић, Драган Лазић, Нови Сад, Атеље 31, 2018 година.

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Mастер инжењер пољопривреде Драган Лазић рођен је 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу је завршио у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина, а гимназију у Српцу одличним успехом. Војну обавезу је регулисао септембар 1986 – септембар 1987. у Лесковцу.

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско – повртарски, уписао је 1986. године а дипломирао је 1992. године. Мастер студије на Пољопривредном факултету, смер гајење њивског биља – гајење повртарских биљака, уписао је октобра 2013. године а у августу 2014 године одбранио је мастер рад. На истом факултету у октобру 2014. године уписао је докторске студије, смер физиологију и исхрану биљака. У јуну 2017. године положио је све испите предвиђене  планом и програмом и одобрена је тема за израду докторске дисертације.

Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду новембар 2001.године – новембар 2002.године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“.

Ожењен, отац два академски образована сина.

Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1. фебруара 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995 до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000 до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину.

На место секретара Црвеног крста Новог Сада – Градске организације именован је 17. јуна 2014. године.

Члан је Управних одбора:

 • Црвени крст Србије за мандатни период 2014. до 2018. године.
 • СОС Дечије село Сремска Каменица  од фебруара 2014. до фебруара 2018. године.
 • Центар за социјални рад Града Новог Сада од децембра 2016. године.
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014-године
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014-године

У досадашњем раду у организацији Црвеног крста показао је следеће резултате:

 • Координатор за дистрибуцију хуманитарне помоћи на територији Града Новог Сада и рад на оперативном систему LCRS , 1993-2001.година
 • Управник Омладинског Летњег кампа теренских јединица Југословенског Црвеног крста, преко 1000 полазника, Тестера, Национални парк Фрушка гора, 1997-2007.године.
 • Учесник на Међународном омладинском кампу Црвеног крста Аустрије, Kirchdorf, Горња Аустрија, 6-9. јунгодине
 • Пројекат Подршка особама које живе са ХИВ-ом, Regione Emilia – Romagna, координатор, 2005-2008.година
 • Пројекат Контрола туберкулозе у Србији, Global fond, координатор, 2006.-2008.година
 • Превентивни опоравак деце на мору, Одмаралиште Црвеног крста Србије, Баошић, главни васпитач, 2007.-2010.година.
 • Предавач Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Женевске конвенције, Служење војног рока у цивилној служби, Министарство одбране Републике Србије, 2006. – 2008.година
 • Учествовао у изради више елабората за Показне вежбе из прве помоћи (Вежба Војске Србије и Црне Горе, Буковац, 2004. године, Светски дан цивилне заштите, Нови Сад, 2006.година и др)
 • IPA пројекат 2010-2011. HU-SRB/0901/121/152; Common preparation for floods, координатор Пројекта DKMT Rescue timova, „Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“,(Србија, Мађарска, Румунија)
 • Координатор на вежби DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Сегедин, Р. Мађарска, 09.-11. септембар 2011 године
 • Организатор Саветовања са сарадницима-волонтерима добровољног давалаштва крви, Кладово 10.- 12. октобар 2014., Кладово 2.-4. октобар 2015., Борско језер 21.-23. октобар 2016., Борско језеро 29. септембар-1. октобар 2017. године
 • Учешће у одговору на несреће и збрињавање угрожених лица у снежним наносима изазваним олујним ветром током јануара и фебруара 2014. године на ауто-путу Е-75;
 • члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи на Универзитета у Новом Саду за школску 2016/2017 годину. ( одлука Сената Универзитета у Новом Саду од 8. септембра 2016. године)

Проглашењем ванредне ситуације 2014. године, током мајских поплава, у Црвеном крсту Новог Сада организује пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи за поплавом угрожено становништво Републике Србије. Организује додатне магацинске и транспортне капацитете, координира рад више од триста волонтера, омогућава пријем хуманитарне помоћи из иностранства за поплавом угрожена лица али и институције у граду Новом Саду које помажу у акцијама спашавања. Након ових активности град Нови Сад бива проглашен за једну од најхуманијих средина на основу количина прикупљене и дистрибуиране помоћи.

Током 2014. године, иницира отварање новог, условног и безбедног објекта „Народне кухиње“ Црвеног крста у Футошкој улици бр.14, као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Новог Сада, који је приведен намени у рекордном року. Поборник је идеје о потреби  интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Нови Сад чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду.

Један је од иницијатора увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета у Новом Саду 8. септембра 2016. године, именује га за члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи за школску 2016/2017 годину. Овим Пројектом обухваћено је преко 7800 студената а едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учествовали као демонстратори прве помоћи и обучили су студенте основним знањима и вештинама из ове области.

Доласком на чело Црвеног крста Новог Сада интензивира рад са младима, унапређује програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе против трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности.

Током 2015. године покреће иницијативу за петодневни боравак деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом Саду. Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је у последње три године боравило преко 150 деце.

Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни опоравак на море у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора). Овај програм постаје традиционалан и реализује се од 2006. године а у одмаралишту је боравило преко 600 деце из Новог Сада.

Добровољни је давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних давалаца крви и залаже се са Заводом за трансфузију крви Војводине за остваривање права давалаца крви.

Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Новог Сада на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу Организације.

Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста Новог Сада захваљујући чијим средствима је између осталог омогућено ублажавање социјалне угрожености на територији града.

На месту секретара Црвеног крста Новог Сада, у току мандата 2014.–2018. године, нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима, интензивном раду на побољшању угледа Црвеног крста Новог Сада и неговању односа са медијима.

Похађао је следеће семинаре и курсеве:

 • Едукација DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Кањижа,  -08. maj 2011;
 • Едукација, на Међународном кампу DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Дунапатај-Селид, Р. Мађарска 20.-24. јун 2011. година
 • Едукација, на Дебатној конференцији Црвеног крста/крижа Тузла и Швајцарског Црвеног крста, на тему „Уз Црвени крст у извјеснију и љепшу старост“, 14-15. новембра 2014. године.
 • Едукација, на Саветовању Црвеног крста Македоније „Млади – промоција добровољног давалаштва крви“, Струга, Р. Македонија, (-6. септембар 2015., 2.-4. септембар 2016.,15.-17. септембар 2017. године.
 • Едукација, Окружно командно-симулациона вежба „Нови Сад 2017“, орканизатор Сектор за ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији, (ОЕБС), Рума, 24-26. октобар 2017. Године
 • Едукација, симулациона вежба „Мигрантски оперативни план 2017“, организатор Црвени крст Србије, Одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“ у Бачкој Паланци. 26-27. марта 2018. године
 • Едукације на другим семинарима и саветовањима на тему различитих аспеката пословања организације Црвеног крста.

Коаутор књиге посвећене раду Црвеног крста Новог Сада и коаутор изложбе у Историјском архиву Новог Сада (21. март – 4 април 2018. године):

Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности, Владимир Баровић, Драган Лазић, Нови Сад, Атеље 31, 2018 година.

Pin It on Pinterest