Izaberite stranicu

Међународна сарадња

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и члан 11,13. и 14. – Црвени крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6. и 7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4.)

Управни одбор Црвеног крста Србије на својој седници 16. маја 2008. године донео је Упутство о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије којим се регулишу сви поступци у овој активности за све нивое организовања у Црвеном крсту Србије. Међународну сарадњу Црвени крст Новог Сада Градска организација остварује кроз низ активности у комуникацији и сарадњи са следећим организацијама Црвеног крста:

  • Црвeни криж Oсиjeк
  • Црвeни криж/крст Tузлa
  • Црвени крст Бања Лука
  • Црвен крст на Град Скопје
  • Црвeни криж Зaгрeб
  • Црвeни криж Сaрajeвo

Драган Лазић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest