Централни магацин Црвеног крста Новог Сада

Компанија Marera Properties POBEDA INDUSTRIAL COMPLEX d.o.o. Petrovaradin, уступила је свој магацински простор од 1660 квадратних метара Црвеном крст Новог Сада за складиштење и дистрибуцију хуманитарне помоћи. Магацински простор се налази у оквиру Индустријског парка Победа у Петроварадину, Раде Кончара 1А, на свега 3 километра од центра Новог Сада.
Пре уступања простора Marera Properties је извршила комплетну реконструкцију и адаптацију на магацину по највишим светским стандардима, у периоду од децембра 2020. до априла 2021). Нашој организацији су на располагању осим магацинског простора и три канцеларије, које ће допринети подизању нивоа услуга у оквиру магацинског пословања а све на добробит крајњих корисника наших услуга.
Компанија Marera Properties се бави инвестирањем у некретнине, аквизицијом, развојем, изнајмљивањем и управљањем некретнинама комерцијалне намене.
Црвени крст Нови Сад-Градска организација изражава велику захланост компанији Marera Properties на показаној друштвеној одговорности и помоћи социјално најугроженијим корисницима.

Осте Берић

Снежана Берић
021/310-7672
magacin@gockns.org.rs

Црвени крст Новог Сада – Градска организација користи магацински простор у Петроварадину, ул. Раде Кончара 1. Развијен је транспортни капацитет, као и висок ниво знања из ове области, у складу са потребом локалне заједнице.

На годишњем нивоу дистрибуира се око 1.000 тона хуманитарне помоћи. МК ХОЛДИНГ д.о.о. Београд , ограна Победа Петроварадин, je од 1. септембра 2012. године, уступила на коришћење магацински простор нашој организацији, укупне површине 2.130 m2.

Црвени крст Новог Сада – Градска организација се захваљује, у име корисника, Холдинг компанији MK Group d.o.o. Београд на друштвеној одговорности.

Pin It on Pinterest