Централно складиште Црвеног крста Новог Сада

Црвени крст Новог Сада – Градска организација користи магацински простор у Петроварадину, ул. Раде Кончара 1. Развијен је транспортни капацитет, као и висок ниво знања из ове области, у складу са потребом локалне заједнице.

На годишњем нивоу дистрибуира се око 1.000 тона хуманитарне помоћи. МК ХОЛДИНГ д.о.о. Београд , ограна Победа Петроварадин, je од 1. септембра 2012. године, уступила на коришћење магацински простор нашој организацији, укупне површине 2.130 m2.

Црвени крст Новог Сада – Градска организација се захваљује, у име корисника, Холдинг компанији MK Group d.o.o. Београд на друштвеној одговорности.

Pin It on Pinterest