Izaberite stranicu
Пуковник др Братољуб Бркљача – председник
Рођен је 12. јула 1959. у Капавици, Љубиње, Босна и Херцеговина.
Образовање: Медицински факултет и специјализацију из опште медицине завршио је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Био је запослен у војсци Србије и у пензију је отишао 2019. године, као управник Војне болнице у Петроварадину.
Активности: Дугогодишњи је волонтер и даје допринос  у областима организационог развоја, промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви, развоју прве помоћи, припреми и деловању у несрећама и међународној сарадњи.
Потпредседник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. године.
Председник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 17. јуна 2014. године.
Контакт: bratoljubbrkljaca@gmail.com
Александра Бер Божић – потпредседнк
Рођена је 31. јула 1961. у Београду.
Образовање: Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду 1984. године, одсек школска педагогија. У периоду од фебруара 2008. године до јуна 2016. године обављала је функцију директора Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, где је запослена.
Активности: Доприноси развоју Црвеног крста Новог Сада у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (заштити менталног здравља адолесцената, с акцентом на превенцију болести зависности). Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским средњим школама.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. године
Контакт: berbozic15@gmail.com
Проф. др Ева Лончар
Рођена је 12. новембар 1951. године у Нијемцима, Винковци, Хрватска.
Образовање: Дипломирала је на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду 1975. године, магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Била је редовни професор на Технолошком факултет у Новом Саду, на Катедри Технолошке и инжењерске хемије, од 2017. године у пензији.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Обављала је низ руководећих функција, а посебан допринос даје у области промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви. Председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду, едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998–2017. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2021. године
Контакт: eval@uns.ac.rs
Проф. др Миодраг Драпшин
Рођен је 21. септембра 1972. у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2003. године и докторирао 2009. године. Редовни је професор на Катедри за Физиологију, и шеф Катедре за спортску медицину Медицинског факултета у Новом Саду.
Активности: Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2010. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2016 до 2018. године
Контакт: minja.drapsin@gmail.com
Проф. др Владимир Баровић
Рођен је 17. марта 1978. у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2007. године и докторирао 2010. године. Редовни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за медијске студије, интересовање је усмерио на извештавање у кризним ситуацијама.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Ангажован је у информативној делатности, добровољном давалаштву крви и припреми и деловању у несрећама.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. године.
Контакт: barovic@ff.uns.ac.rs
Прим. др Биљана Савић
Рођена je 14. децембра 1966. у Пригревици, Апатин.
Образовање: Школовала се у Новом Саду, где је 1992. године завршила Медицински факултет а специјализацију из медицине спорта је положила у априлу 2005. године. Запослена у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта у Новом Саду.
Активности: Од 1993 – 2003. године је била активиста у Црвеном крсту Новог Сада (председник секције за деловање у ванредним околностима, члан Покрајинске секције за прву помоћ, члан здравствене комисије републичког Црвеног крста, предавач из области прва помоћ, вишегодишњи руководиоц кампа на Тестери).
Члан Градског одбора Црвеног крста Новог Сада од 1998 до 2005. године.
Члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: drbiljanasavic@yahoo.com
Петар Наранчић
Рођен je 30. октобра 1966. у Новом Саду.
Образовање: Завршио је Филозофски факултета Универзитета у Новом Саду 1992. године, смер историја. Кратко је радио у основној школи „Мирослав Антић“ у Футогу до краја 1992. године. Затим у периоду од 1. августа 1993. године до 15. фебруара 1994. је радио у Народној библиотеци у Новом Саду. Од 16. фебруара до данас ради у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, прво као професор историје, а од 2007. године на позицији директора школе. Председник је Актива директора новосадских основних школа од 2021. године.
Активности: Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је добио бројна признања за показану хуманост и материјалну помоћ у лечењу болесне деце. Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским основним школама.
Контакт: petarnovisad@yahoo.com
  Мирјана Скандарски
Рођена је 7. априла 1955. године у Новом Саду.
Образовање: Завршила је Правни факултет на Универзитету у Новом Саду 1981. године. и стекла звање дипломирани правник. Запослена од 1977.  до 1980.  године у „Југоалату“ фабрици за производњу алата у Новом Саду, од  1980. до 1996. године запослена у Музеју социјалистичке револуције Војводине касније Музеј Војводине, од 1996. године до 2014.  године судија Општинског суда у Новом Саду и Основног суда у Новом Саду, од 2014. године изабрана за судију Вишег суда у Новом Саду одакле је отишла у пензију 2018. године.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1980 године. Председница Комисије за службу тражења у Црвеном крсту Новог Сада. Активна у служби тражења  Црвеног крста Новог Сада од 1990. године. Више година  учествовала као предавач у обуци волонтера Цревеног крста Новог Сада из области Женевских конвенција и  међународног хуманитарног права.
Члан Градског одбора Црвеног крста Новог Сада од 2001. до 2005. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. до 2010. године.
Контакт: skandbs@eunet.rs
Ивана Копривица
Рођена је 9. септембра 1975. године у Сомбору.
Образовање: Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, специјалистичке студије на истом факултету завршила је 2006. године, а мастер студије на Факултету за правне и пословне студије завршила је 2010. године и стекла звања, дипломирани психолог – мастер пословне психологије. Тренутно радно место, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад од 2015. године.
Активности: Као тренер из области конструктивног управљања конфликтима, области комуникацијских вештина, медијације, дискриминације, предрасуда и стереотипа одржала је већи број предавања за волонтере и запослене у Црвеном крсту Новог Сада. Ангажована је у области психосоцијалне подршке и на унапређењу услуга социјалне заштите у нашој организацији.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: koprivica.ivana@gmail.com
Лазар Мајсторовић
Рођен је 5. јуна 1972. године у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Православном Богословском факултету Универзитета у Београду 2011. године. Презвитер Лазар Мајсторовић, постављен је у мају 2019. године за пароха при храму светог Симеона Мироточивог у Ветернику.
Активности: Управник Добротворне установе Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“. Уредник и водитељ емисије „Quo vadis Србијо“, Православни Радио Епархије бачке „Беседа“.  Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је ангажован на програмима социјалне заштите: Програм Брига о старијима, Програм кућне неге као и акцијам прикпљања и поделе помоћи социјално угроженима.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: lakimaj@gmail.com
Ана Пајкић
Рођена je 23. септембра 1999. у Новом Саду.
Образовање: Завршила је Средњу школу „Светозар Милетић“ у Новом Саду 2018. године. Студент је Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.
Активности:Свој волонтерски рад у Црвеном крсту Новог Сада започела као такмичар у првој помоћи, члан екипе подмлатка 2013. године. Координатор Реалистичког приказа повреда, стања и обољења од 2018. године. Од 2019. године координатор програма Промоције хуманих вредности где координише реализацију радионица за ученике нижих разреда новосадских основних школа као и реализацију програма на Камповима и Летњим школама. Вршњачки едукатор програма Репродуктивног здравља од 2018. године. Учествовала као вршњачки едукатор у релизацији пројекта Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће -2019. године. Учестововала у организацији и реализацији санитетског обезбеђења различитих спортских, културних и других јавних манифестација.
Лиценцирани предавач прве помоћи од 2021. године.
Контакт: ana1999ns@gmail.com

 

1. Пуковник др Братољуб Бркљача – председник
Рођен је 12. јула 1959. у Капавици, Љубиње, Босна и Херцеговина.
Образовање: Медицински факултет и специјализацију из опште медицине завршио је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Био је запослен у војсци Србије и у пензију је отишао 2019. године, као управник Војне болнице у Петроварадину.
Активности: Дугогодишњи је волонтер и даје допринос у областима организационог развоја, промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви, развоју прве помоћи, припреми и деловању у несрећама и међународној сарадњи.
Потпредседник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. до 2014. године.
Председник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 17. јуна 2014. године.
Контакт: bratoljubbrkljaca@gmail.com

2. Александра Бер Божић – потпредседник
Рођена је 31. јула 1961. у Београду.
Образовање: Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду 1984. године, одсек школска педагогија. У периоду од фебруара 2008. године до јуна 2016. године обављала је функцију директора Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, где је запослена.
Активности: Доприноси развоју Црвеног крста Новог Сада у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (заштити менталног здравља адолесцената, с акцентом на превенцију болести зависности). Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским средњим школама.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. године.
Контакт: berbozic15@gmail.com

3. Проф. др Ева Лончар
Рођена је 12. новембар 1951. године у Нијемцима, Винковци, Хрватска.
Образовање: Дипломирала је на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду 1975. године, магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Била је редовни професор на Технолошком факултет у Новом Саду, на Катедри Технолошке и инжењерске хемије, од 2017. године у пензији.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Обављала је низ руководећих функција, а посебан допринос даје у области промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви. Председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду, едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998–2017. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2021. године.
Контакт: eval@uns.ac.rs

4. Проф. др Миодраг Драпшин
Рођен је 21. септембра 1972. у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2003. године и докторирао 2009. године. Редовни је професор на Катедри за Физиологију, и шеф Катедре за спортску медицину Медицинског факултета у Новом Саду.
Активности: Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2010. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Војводине од 2016 до 2018. године.
Контакт: minja.drapsin@gmail.com

5. Проф. др Владимир Баровић
Рођен је 17. марта 1978. у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2007. године и докторирао 2010. године. Редовни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за медијске студије, интересовање је усмерио на извештавање у кризним ситуацијама.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Ангажован је у информативној делатности, добровољном давалаштву крви и припреми и деловању у несрећама.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. године.
Контакт: barovic@ff.uns.ac.rs

6. Прим. др Биљана Савић
Рођена je 14. децембра 1966. у Пригревици, Апатин.
Образовање: Школовала се у Новом Саду, где је 1992. године завршила Медицински факултет а специјализацију из медицине спорта је положила у априлу 2005. године. Запослена у Покрајинском заводу за спорт и медицину спорта у Новом Саду.
Активности: Од 1993 – 2003. године је била активиста у Црвеном крсту Новог Сада (председник секције за деловање у ванредним околностима, члан Покрајинске секције за прву помоћ, члан здравствене комисије републичког Црвеног крста, предавач из области прва помоћ, вишегодишњи руководиоц кампа на Тестери).
Члан Градског одбора Црвеног крста Новог Сада од 1998 до 2005. године.
Члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: drbiljanasavic@yahoo.com

7. Петар Наранчић
Рођен je 30. октобра 1966. у Новом Саду.
Образовање: Завршио је Филозофски факултета Универзитета у Новом Саду 1992. године, смер историја. Кратко је радио у основној школи „Мирослав Антић“ у Футогу до краја 1992. године. Затим у периоду од 1. августа 1993. године до 15. фебруара 1994. је радио у Народној библиотеци у Новом Саду. Од 16. фебруара до данас ради у ОШ „Светозар Марковић Тоза“, прво као професор историје, а од 2007. године на позицији директора школе. Председник је Актива директора новосадских основних школа од 2021. године.
Активности: Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је добио бројна признања за показану хуманост и материјалну помоћ у лечењу болесне деце. Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским основним школама.
Контакт: petarnovisad@yahoo.com

8. Мирјана Скандарски
Рођена је 7. априла 1955. године у Новом Саду.
Образовање: Завршила је Правни факултет на Универзитету у Новом Саду 1981. године. и стекла звање дипломирани правник. Запослена од 1977. до 1980. године у „Југоалату“ фабрици за производњу алата у Новом Саду, од 1980. до 1996. године запослена у Музеју социјалистичке револуције Војводине касније Музеј Војводине, од 1996. године до 2014. године судија Општинског суда у Новом Саду и Основног суда у Новом Саду, од 2014. године изабрана за судију Вишег суда у Новом Саду одакле је отишла у пензију 2018. године.
Активности: Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1980 године. Председница Комисије за службу тражења у Црвеном крсту Новог Сада. Активна у служби тражења Црвеног крста Новог Сада од 1990. године. Више година учествовала као предавач у обуци волонтера Цревеног крста Новог Сада из области Женевских конвенција и међународног хуманитарног права.
Члан Градског одбора Црвеног крста Новог Сада од 2001. до 2005. године.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2006. до 2010. године.
Контакт: skandbs@eunet.rs

9. Ивана Копривица
Рођена је 9. септембра 1975. године у Сомбору.
Образовање: Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, специјалистичке студије на истом факултету завршила је 2006. године, а мастер студије на Факултету за правне и пословне студије завршила је 2010. године и стекла звања, дипломирани психолог – мастер пословне психологије. Тренутно радно место, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад од 2015. године.
Активности: Као тренер из области конструктивног управљања конфликтима, области комуникацијских вештина, медијације, дискриминације, предрасуда и стереотипа одржала је већи број предавања за волонтере и запослене у Црвеном крсту Новог Сада. Ангажована је у области психосоцијалне подршке и на унапређењу услуга социјалне заштите у нашој организацији.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: koprivica.ivana@gmail.com

10. Лазар Мајсторовић
Рођена је 5. јуна 1972. године у Новом Саду.
Образовање: Дипломирао је на Православном Богословском факултету Универзитета у Београду 2011. године. Презвитер Лазар Мајсторовић, постављен је у мају 2019. године за пароха при храму светог Симеона Мироточивог у Ветернику.
Активности: Управник Добротворне установе Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“. Уредник и водитељ емисије „Quo vadis Србијо“, Православни Радио Епархије бачке „Беседа“. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је ангажован на програмима социјалне заштите: Програм Брига о старијима, Програм кућне неге као и акцијам прикпљања и поделе помоћи социјално угроженима.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2018. године.
Контакт: lakimaj@gmail.com

11. Ана Пајкић
Рођена je 23. септембра 1999. у Новом Саду.
Образовање: Завршила је Средњу школу „Светозар Милетић“ у Новом Саду 2018. године. Студент је Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.
Активности: Свој волонтерски рад у Црвеном крсту Новог Сада започела као такмичар у првој помоћи, члан екипе подмлатка 2013. године. Координатор Реалистичког приказа повреда, стања и обољења од 2018. године. Од 2019. године координатор програма Промоције хуманих вредности где координише реализацију радионица за ученике нижих разреда новосадских основних школа као и реализацију програма на Камповима и Летњим школама. Вршњачки едукатор програма Репродуктивног здравља од 2018. године. Учествовала као вршњачки едукатор у релизацији пројекта Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће -2019. године. Учестововала у организацији и реализацији санитетског обезбеђења различитих спортских, културних и других јавних манифестација.
Лиценцирани предавач прве помоћи од 2021. године.
Контакт: ana1999ns@gmail.com

Pin It on Pinterest