Izaberite stranicu

Народна кухиња црвеног крста

Народна кухиња Црвеног крст Новог Сада ради од 1993. године.
Средства за трошкове фукционисање Народне кухиње од 2002. године обезбеђују се
из буџета Града Новог Сада преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника врши се на два пункта: Клуб пензионера „Олга Петров“, Футошки пут 67 (264 кувана оброка) и пункт Црвеног крста у Футошкој улици број 14 (336 куваних оброка).

Корисници ове врсте помоћи су социјално најугроженији становници нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице, старија лица, болесни – неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим примањима и др.

О свим корисницима се води документација, а особље које ради на подели оброка води дневну евиденцију долазака.

Прехрамбени ланч пакети се дистрибуирају корисницима социјалне новчане помоћи, који живе у приградским насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад. Ову врсту помоћи прима 800 социјално угрожених корисника месечно.

У оквиру програма „Брига о старијима“, од 2006. године реализује се Пројекат „Кухиња на точковима“. С обзиром да Градска управа за социјалну и дечју заштиту финансира Програм народне кухиње, Пројекат се реализује током читаве године.

Општи циљ Пројекта је ублажавање сиромаштва и глади на подручју Града и афирмација хуманитарног рада Црвеног крста. Овим пројектом омогућена је редовну исхрану лицима која су тешко покретна или непокретна, а у стању су социјалне потребе.Током године, сваког радног дана, Пројектом је обухваћено укупно 20 социјално угрожених лица.

Pin It on Pinterest