Izaberite stranicu

Финансијска служба

(Правни основ: члан 6, 7, 9, 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)

Финансијска служба Црвеног крста Новог Сада је у функцији:

  • финансијског извештавања
  • вођења пословних књига
  • пружања ажурних, комплетних и поузданих информација о финансијском пословању Црвеног крста Новог Сада

Активности

  • Израда и анализа планова буџета
  • Праћење и реализација правдања средстава према локалној самоуправи
  • Праћење и реализација правдања средстава кроз пословно-финансијски софтвер Црвеног крста Србије
  • Израда редовних финансијских извештаја Црвеног крста Новог Сада у складу са важећим рачуноводственим прописима у Републици Србији.
Контакт особа
Нада Кртинић
021/6-622-755

Pin It on Pinterest