Izaberite stranicu

Redovna sednica Skupštine Crvenog krsta Novog Sada – Gradske organizacije održana je 30.03.2006.g. u Radničkom domu, na kojoj su prezentovani i usvojeni:

Izveštaj o radu za 2005.g., izvršenje Plana prihoda i rashoda, Plan rada za 2006.g. i Plan prihoda i rashoda za 2006. Usvojen je Statut Crvenog krsta Novog Sada – Gradske organizacije kao i Program izbornih aktivnosti za mandatni period 2006-2010.g.

Uručena su priznanja zaslužnim aktivistima Crvenog krsta i dati su predlozi za priznanja višeg nivoa organizovanosti.

Sednici Skupštine prisustvovali su potpredsednik Crvenog krsta Srbije, Sekretar Opštinskog odbora Crvenog krsta Vojvodine, Načelnik Gradske uprave za zdravstvo, Načelnik Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu kao i predstavnici institucija i organizacija sa kojima naša organizacija sarađuje.

Pin It on Pinterest