Izaberite stranicu

Борба против трговине људима

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени проблем широм света.

Њена суштина јесте у злоупотреби и експлоатацији људских бића за остваривање енормних профита организатора и других укључених у ланац трговине људима. Нема државе у свету, нити било ког подручја света који није погођен тим проблемом.

У складу са својом мисијом и мандатом, Црвени крст Србије се активно укључио у напоре да се спречи трговина људима и да се, макар, смањи број жртава и умање последице по жртве. Првенствени циљ активности Црвеног крста Србије је ширење свести и знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртвама.

Црвени крст Новог Сада укључен је у програм „Стоп трговини људима“ и наши волонтери обучени су да спроводе вршњачку едукацију појединца и група да препознају проблем, његове појавне облике, разнолике начине увлачења људи у ланац трговине људима.

Контакт особа

Раде Станојчић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest