Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је на основу јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада удружењима, задужбинама и фондацијама за реализацију пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2022. годину, реализовао пројекат: „Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи за 2022. годину“.

Захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог Сада, Пројекат је реализован у периоду октобар – новомебар 2022. године. Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. (,,Службени гласник РС”, број 109/16).

Општи циљ Пројекта је била едукација ученика шестих, седмих и осмих разреда за шест изабраних основних школа са територије Новог Сада у пружању прве помоћи, превентивно утицање на смањење повреда ученика и правовремени и сврсисходни поступци приликом повређивања. Појединачни циљеви су били да ученици савладају вештине кардиопулмоналне реанимације, правовремене и сврсисходне поступке код повреда, обољења и стања, правилан поступак заустављања крварења. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 6 група у два дана.

Пројекат је реализован у 6 новосадских основних школа: ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад, ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад, ОШ „Људовит Штур“ Кисач, ОШ „Иво Андрић“ Будисава, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад и ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад. Обуку је успешно завршило 106 основаца..

Pin It on Pinterest