Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је захваљујући подршци Градске управе за здравство града Новог Сада реализовао шест пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, који су током месеца јула одобрени и финансијски подржани. Градска управа за здравство града Новог Сада подржала је следеће Пројекте Црвеног крст Новог Сада:
• Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи
• Обука деце старијег основношколске узраста у пружању прве помоћи
• Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи
• Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
• „Здраво одрастање“
• Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама
Црвени крст Новог Сада је наведене Пројекте реализоваао у периоду август – децембар 2019. године.
Црвени крст Новог Сада, је реализаoвао Пројекат „Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи“ и обучио васпитачице Предшколске установе. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је укупно 55 полазника. Реализатори: др Ана Хархаји, др Стефан Видосављевић, Дејан Хајдуковић, Тања Дрмић и Дејан Вучковић, стручни сарадник, координатор.
Обука ученика старијег основношколског узраста, за ученике шестог и седмог разреда, је реализована у пет основних школа: ОШ „Јован Јовановић Змај“ С. Каменица, ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник, ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад, ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад и ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад.
Обука је у трајању од 12 наставних часова, реализована je у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је укупно 130 полазника. Након успешно завршене обуке сви полазници су добили потврду о завршеном напредном курсу прве помоћи. Реализатори: др Ана Хархаји, др Стефан Видосављевић, Дејан Хајдуковић, Тања Дрмић и Дејан Вучковић, стручни сарадник, координатор.
Пројекат Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи реализовани су у 20 основних школа на територији града Новог Сада. Пројектом је директно обухваћено око 800 родитеља. Основни циљ овог Пројекта био је едукација родитеља о начинима реаговања на насиље и начинима остваривања сарадње са свим битним институцијама у превенцији насиља (школа, Министарство просвете, Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад). Реализатори: Мр Маја Петаков Вуцеља, Далиборка Војводић Томовић и Златица Јовић.
Пројекат „Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога“ – реализовано је 23 родитељска састанака у новосадским основним и средњим школама. У оквиру Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који је водио родитељске састанке на тему наркоманије у основним и средњим школама. Тим чине: лекар Клинике за болести зависности, психолог и инспектор МУП-а – Полицијска управа Нови Сад. Пројектом је директно обухваћено око 1500 родитеља. Реализатори: Тамара Бугарски, Нада Тодоресков и Остоја Јовишевић.
Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Здраво одрастање“ – Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечијег самопоштовања и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру организације Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који је водио припремне активности и реализацију обуке. Пројекат „Здраво одрастање“ је реализован у Предшколској установи „Радосно детињство“ и основним школама. Пројектом је обухваћено око 600 васпитача, учитеља и стручних сарадника у предшколској установи и основним школама. Реализатори: мр Гера Ибоја, Драгана Бабић, Снежана Родић, Тајана Дивилд и Аница Дудварски.
Црвени крст Новог Сада, Градска управа за здравство и Комисија за борбу против дрога Града Новог Сада, организовали су Стручни скуп под називом „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града Новог Сада“. Едукација је била намењена учитељима, наставницима и стручним сарадницима основних школа, са територије Града Новог Сада, а новим знањима је овладало 33. просветних радника из 19 новосадских основних школа.
Стручни скуп је одржан 4. децембра 2019. године, у трајању од 10,00 до 14,00 сати, у Великој сали Завода за здравствену заштиту студената. За ову едукацију урађена су уверења и стручна публикација „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града Новог Сада“ намењена запосленима у образовању деце узраста од 7 до 14 година у Новом Саду, а настала је као резултат сарадње Црвеног крста Новог Сада, Градске управе за здравство и Комисије за борбу против дрога Града Новог Сада. Реализатори: Доц. др Душан Чанковић, Вукашин Гроздановић, др Тамара Бугарски, Златица Јовић, мр Маја Петаков Вуцеља и Остоја Јовишевић.
Црвени крст Новог Сада изражава захвалност волонтерима и активистима који су помогли успешну реализацију наведених Пројеката.

Pin It on Pinterest