Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Промоција хуманих вредности

Црвени крст Новог Сада спровoди Програм „ Промоција хуманих вредности“, коjи је намењен деци основних школа , узрастa 4. разред , и спроводи се уз подршку Шпанског Црвеног крста, Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног крста Србије. Значај овог пројекта је препознат и подржан од стране Министарства здравља републике Србије.

Пројекат „Промоција хуманих вредности“ говори о нама као људским бићима , и тежиште овог пројекта су модули помоћу којих се кроз интерактиван рад ради на вршњачкој едукацији, као и ликовним, литерарним и драмским активности које комбинују знања стечена из свих наставних јединица, а све у циљу смањења насиља међу децом и младима у школама. Са децом раде едуковани млади волонтери Црвеног крста, који су прошли обуку за рад на Програму у присуству њихових учитеља.

Шест наставних тема/модула:

I. наставна тема – ТОЛЕРАНЦИЈА
Толеранција се неће третирати као један апстрактан теоријски појам или само једна од тема којој ће се посветити одређен број сусрета већ ће се толерантан став активно демонстрирати као основни принцип комуникације.

II. наставна тема – КУЛТУРАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИКА
Циљ радионица понуђених у овом модулу је да омогући деци да се у заштићеној и топлој групној атмосфери, уз помоћ водитеља радионице уче интроспекцији, препознавању и испољавању својих емоција и ставова и одигравању социјалних ситуација, како би та искуства могли да примене у стварном животу. Желимо да помогнемо деци да овладају социјалним вештинама која ће им омогућити да реше конфликт на конструктиван начин, тако да нема победника и губитника, а сваки учесник сукоба задовољи своје потребе. Желимо да деца сукоб доживе као могућност за даљи развој и успостављање још приснијих односа са особом до које им је стало.

III. наставна тема – НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
Чланови групе ће се упознати са појмом културе и спознати специфичности култура
различитих земаља/народа. Развијање свести о потреби познавања и
поштовања других култура, разумевање начина настанка особености одређене културе. Чланови групе ће схватити да сваки појединац истовремено припада различитим подкултурама и повећати толерантност према припадницима других кулутра.

IV. наставна тема – ДИСКРИМИНАЦИЈА И СТИГМАТИЗАЦИЈА
Радионица се бави питањем дискриминације и начина формирања првог утиска, сагледавање разлика међу људима без доношења вредносних процена, развијање
свесне неопходности реаговања на дискриминацију. Чланови групе ће усвојити појмове дискриминације и предрасуда и развиће вештину емпатије.

V. наставна тема – ДЕЧЈА ПРАВА
Савремено друштво подразумева одговорност свих појединаца у остваривању права детета. Свако дете, такође, може и треба да се залаже за остваривање својих права и права деце уопште и заједно са другима може да покреће различите активности којима ће допринети поштовању права друге деце или решавању неких ситуација кршења права.

VI. наставна тема – БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА
Кључна реч превенција, која би подразумевала:
– подизање нивоа свести о проблему (у општој популацији, а нарочито у циљним групама – децом и омладином)
– промоција адекватног родитељског мониторинга и супервизије над коришћењем техничких „играчака“ од стране деце и омладине
– програми припреме и подршке деци и омладини за суочавање са новом врстом реалности и ризицима које она носи.
Велики број адолесцената слободно време најчешће проводи уз интернет, пре свега “висећи“ на друштвених мрежама доступним свима и у великом броју. То повлачи и ризик могућег постајања жртве насиља путем електронских медија. Учесницима радионица ће бити објашњен начин рада електронсих медија али ће бити упућени на који начин би их требало користити и тиме превентивно деловати да не постану жртве насиља.

Контакт особа

Тамара Гобељић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest