Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство града Новог Сада са шест пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, који су током месеца јула одобрени и финансијски подржани. Градска управа за здравство града Новог Сада подржала је следеће  Пројекте Црвеног крст Новог Сада:

  • Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи
  • Обука деце старијег основношколске узраста у пружању прве помоћи
  • Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи
  • Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
  • Прoјекат „Здраво одрастање“
  • Стручни скуп под називом „Превенција злоупотребе психоактивних супстанциу основним школама Града Новог Сада“.

Црвени крст Новог Сада jе наведене Пројекте реализоваао у периоду август – децембар 2016.године.

Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи  је реализована  у малим групама полазника (10 – 20 полазника). На крају обуке сви полазници су добили  уверења о завршеном основном курс прве помоћи. Обучено је укупно 78 васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“.

Обука ученика старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи је реализована  у пет основних школа: ОШ „Жарко Зрењанин“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Јожеф Атила“, ОШ „Никола Тесла“ и ОШ „I Војвођанска бригада“. Обучено је укупно 121 ученик.

 

Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи, реализовани су у 20 основних школа на територији града Новог Сада. Пројектом је директно обухваћено око 1000 родитеља.

 

Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога, реализовани су у 20 основних школа на територији града Новог Сада. Пројектом је директно обухваћено око 1000 родитеља.

 

Прoјекат „Здраво одрастање“ је реализован у Предшколској установи „Радосно детињство“ и основним школама. Пројектом је обухваћено око 600 васпитача, учитеља и стручних сарадника у предшколској установи и основним школама.

 

Пројекти Градске управе за здравство имали су директан утицај на око 3000 суграђана, а у самој реализацији учествовало је 19 сарадника Црвеног крста Новог Сада.

Pin It on Pinterest