Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство града Новог Сада са шест пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести, који су током месеца јула одобрени и финансијски подржани. Градска управа за здравство града Новог Сада подржала је следеће Пројекте Црвеног крст Новог Сада:

  • Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи
  • Обука деце старијег основношколске узраста у пружању прве помоћи
  • Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи
  • Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
  • Прoјекат „Здраво одрастање“
  • Стручни скуп под називом „Превенција злоупотребе психоактивних супстанциу основним школама Града Новог Сада“.

Црвени крст Новог Сада jе наведене Пројекте реализоваао у периоду август – децембар 2017. године. Црвени крст Новог Сада, је кроз реализацију Пројекта „Обука васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи“, Градске управе за здравство, обучио васпитачице Предшколске установе. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је укупно 78 полазника. Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Здраво одрастање“ – Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечијег самопоштовања и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру организације Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који je водиo припремне активности и реализацију обуке. Прoјекат „Здраво одрастање“ је реализован у Предшколској установи „Радосно детињство“ и основним школама. Пројектом је обухваћено око 600 васпитача, учитеља и стручних сарадника у предшколској установи и основним школама. Обука ученика старијег основношколског узраста, за ученике шестог и седмог разреда, је реализована у пет основних школа: ОШ „Васа Стајић“, ОШ „Ђорђе Натошевић“, ОШ „Петефи Шандор“, ОШ „Никола Тесла“ и ОШ „I Војвођанска бригада“. Обука је у трајању од 12 наставних часова, реализована у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је укупно 121 полазник. Након успешно завршене обуке сви полазници су добили уверења о завршеном напредном курсу прве помоћи. Пројекат Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи реализовани су у 20 основних школа на територији града Новог Сада. Пројектом је директно обухваћено око 1000 родитеља. Основни циљ овог Пројекта био је едукација родитеља о начинима реаговања на насиље и начинима остваривања сарадње са свим битним институцијама у превенцији насиља (школа, Министарство просвете, Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад). Пројекат „Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога“ – реализовано је 20 родитељских састанака у новосадским основним и средњим школама. У оквиру Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који je водиo родитељске састанке на тему наркоманије у основним и средњим школама. Тим чине: лекар Клинике за болести зависности, психолог и инспектор МУП-а – Полицијска управа Нови Сад. Пројектом је директно обухваћено око 1000 родитеља.

Pin It on Pinterest