Izaberite stranicu

U okviru Programa edukativno motivacionog rada Crveni krst Novog Sada i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine su i ove godine organizovali Savetovanje za predavače DDK, saradnike DDK, organizatore akcija DDK i dobrovoljne davaoce krvi iz novosadskih srednjih škola, fakulteta, preduzeća i mesnih zajednica – ukupno 131 učesnik. Savetovanje je održano 27-29.novembra 2009.g. u Kruševcu, hotel „Rubin“.

Cilj Savetovanja je bio podizanje svesti o kulturi dobrovoljnog davanja krvi, sticanje veštine komunikacije i pozitivnog pristupa prema potencijalnim i višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi i u skladu sa tim obrađene su sledeće teme

Opširnije

Poslovi organizovanja, motivisanja i okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi prema Zakonu o Crvenom krstu, (Sl.Glasnik RS, broj 107/05), kao javno ovlašćenje, povereni su Organizaciji Crvenog krsta i transfuziološkim službama, prema Zakonu o transfuziološkoj delatnosti (Sl.Glasnik RS, broj 72/09).

Aktivnosti iz ove oblasti Crveni krst Novog Sada sprovodi u partnerskom odnosu sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, sa kojim se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu, u institucijama i lokalnoj zajednici. Akcijama prethodi detaljan i obiman rad na motivaciji građana za dobrovoljno davanje krvi, regrutovanje davalaca i zadržavanje u skladu sa aktivnostima koje se sprovode i evaluiraju svake godine.

Osnovni cilj angažmana organizacije Crvenog krsta jeste da se podigne svest građana da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci krvi, da stanovništvo koje se ne ponaša rizično, postane građanski svesno da samo nenagrađenim i dobrovoljnim davanjem krvi u korist pacijenata mogu doprineti da zdravstveni sistem nesmetano funkcioniše. Ove aktivnosti sprovode se putem podrške sprovođenju dugoročne nacionalne kampanje, kroz promotivne aktivnosti, edukacije volontera i realizaciju godišnjeg plana prikupljanja krvi. Edukacije volontera su način da se ljudi uključe u promociju dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi i način da se dođe do novih volontera i davalaca krvi.

U okviru Programa edukativno motivacionog rada Crveni krst Novog Sada i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine su i ove godine organizovali Savetovanje za predavače DDK, saradnike DDK, organizatore akcija DDK i dobrovoljne davaoce krvi iz novosadskih srednjih škola, fakulteta, preduzeća i mesnih zajednica – 131 učesnika. Savetovanje je održano 27-29.novembra 2009.g. u Kruševcu, hotel „Rubin“.

Cilj Savetovanja je bio podizanje svesti o kulturi dobrovoljnog davanja krvi, sticanje veštine komunikacije i pozitivnog pristupa prema potencijalnim i višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi i u skladu sa tim obrađene su sledeće teme:

• OTVARANjE SAVETOVANjA – Prof. Milica Balunović, Crveni krst Novog Sada, POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA – Prof.dr Mira Govorčin – Crveni krst Novog Sada i Doc.dr Svetlana Vojvodić – Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
• DDK I ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA – Prof. Strahinja Gobeljić, sekretar Crvenog krsta Novog Sada
• DAVALAŠTVO KRVI – NOVI KONCEPTI – Josip Bošnjaković, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
• DONACIJA I TRANSPLANTACIJA ORGANA – „ŠANSA ZA NOVI ŽIVOT“ – dr Jelica Alargić, Klinički centar Vojvodine
• TRANSPLANTACIJA TKIVA I ORGANA I ULOGA TRANSFUZIOLOGA U TIMU ZA TRANSPLANTACIJU – Doc.dr Svetlana Vojvodić, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
• POSTOJANjE I DELOVANjE IZVORNOG KLUBA 100 – KLUBA EMINENTNIH DDK U NOVOM SADU – Mirjana Kurbalija, predsednik Izvornog kluba100
• DONACIJA ORGANA I ULOGA RADIOLOGA U TIMU ZA TRANSPLANTACIJU – Prof.dr Mira Govorčin – Crveni krst Novog Sada

Zainteresovanost polaznika za date teme bila je izuzetno velika, neobično puno je bilo pitanja na koja su predavači dali odgovore. Posebno interesantna je bila radionica u kojoj su učestvovali svi polaznici. Supervizor radionice bio je dr Vaso Kulidžan, a moderatori radionice su bili aktivisti iz mesnih zajednica i članovi Komisije za DDK. Tema radionice je bila kompletna priprema i organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi u MZ Futog. Kroz radionicu obrađene su sledeće teme:

OPERATIVNI PLAN AKCIJA
PRIPREMA AKCIJE:
– MEDIJI
– OBILAZAK ŠKOLE I INSTITUCIJA
– KUPUSIJADA
POSTUPAK DAVANjA KRVI od dolaska do izlaska ekipe ZTK
ORGANIZOVANjE SVEČANOSTI I URUČIVANjE PRIZNANjA CRVENOG KRSTA

Obe večeri organizovano je druženje uz zabavu. Organizovan je i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kruševca:

• poseta Arheološkom parku,
• Narodni muzej,
• Crkva Lazarica,
• Manastir Ljubostinja

Na Savetovanju su učestvovali i gosti iz Crvenog krsta Banjaluka, Crvenog krsta Kruševca, Crvenog krsta Svilajnac, Crvenog krsta Trstenik, OOCK Rafinerije nafte Pančevo, predstavnik OOCK „Trayal“ Korporacija iz Kruševca i predstavnik FAM-a Kruševac. Pored obezbeđenih sredstava, Savetovanje su finansijski pomogli: Skupština Grada Novog Sada – Gradska uprava za zdravstvo i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku. Savetovanje je ocenjeno veoma uspešnim, jer je omogućilo učesnicima da na predavanjima i radionicama steknu i utvrde znanja iz ove oblasti.

Pin It on Pinterest