Izaberite stranicu

Dana 17.11.2001.g. na Testeri (Fruška Gora) održana je Smotra Polivalentnih terenskih ekipa. Organizator Smotre bio je Crveni krst Vojvodine, a realizator Gradska organizacija Crvenog krsta Novog Sada. Učestvovale su Polivalentne terenske ekipe iz šest gradova Vojvodine – Subotica (15 učesnika), Sombor (14 učesnika), Kikinda (14 učesnika), Sremska Mitrovica (12 učesnika), Pancevo (15 učesnika) i Novi Sad (55 učesnika).

Smotri su prisustvovali predstavnici društvene zajednice: Savezno Ministarstvo odbrane, Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Međunarodna Federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Društvo Crvenog krsta Srbije i Crne Gore , Crveni krst Srbije, Crveni krst Vojvodine, Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Novi Sad, Vatrogasni savez grada Novog Sada i Planinarsko društvo Novi Sad.

Učešće u Smotri je bilo dvoetapno: prva etapa odnosila se na rad pojedinačnih ekipa, a druga je bila združena vežba svih učesnika, što je pokazalo da takav tip rada na Smotrama treba da bude praksa u Jugoslovenskom Crvenom krstu.

Pin It on Pinterest