Izaberite stranicu
„Program za direktno ublažavanje siromaštva“

„Program za direktno ublažavanje siromaštva“

Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija, ponovo u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada je realizovao „Program za direktno ublažavanje siromaštva“. U okviru ovog programa obezbeđeni su udžbenici za 395 socijalno ugroženih učenika osnovnoškolskog uzrasta, na osnovu zahteva 10 osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada. Komisija za Javne nabavke Crvenog krsta Novog Sada izvršila je nabavku:

• 1200 prehrambenih paketa,
• 1200 higijenskih paketa i
• 1000 prostornih metara mekog ogrevnog drveta.

Crveni krst Novog Sada je, u periodu od 03.12.2008. do 17.12.2008 godine izvršio raspodelu ove humanitarne pomoći iz kojom je obuhvaćeno 2.370 najugroženijih porodica sa teritorije Grada Novog Sada među kojima su korisnici MOP-a Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, višečlane porodice i stara i invalidna lica.

Ukupna količina humanitarne pomoći obuhvaćena ovom podelom je oko 90 tona.

Dana 03.12.2008 godine raspodeli humanitarne pomoći iz „Programa za direktno ublažavanje siromaštva“ pored Sekretara Crvenog krsta Novog Sada prisustvovali su i prof. dr sc.med. Sanja Stojanović – član Gradskog veća za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada i Vera Grkavac – načelnik Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada

Navedene aktivnosti propratili su novosadski mediji (TV Apolo, TV Panonija,TV Mozaik, radio Novi Sad, Dnevnik, Građanski list i dr.)

Podela pomoći realizovana u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve AP Vojvodine

Podela pomoći realizovana u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve AP Vojvodine

Na osnovu Zaključka Izvršnog veća AP Vojvodine broj: 338-00002/2008 od 31.01.2008. godine Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija izvršio je podelu pomoći, dobijene od Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine, u vidu prehrambenih i higijenskih paketa za 4.800 socijalno ugroženih porodica na teritoriji Grada Novog Sada. Podela pomoći izvršena je na osnovu baze podataka Crvenog krsta Novog Sada o socijalno ugroženom stanovništvu na teritoriji Grada Novog Sada.

Podela pomoći svih 4.800 prehrambenih i higijenskih paketa realizovana je u periodu od 14.04.2008. do 03.06.2008.godine.

Napominjemo da su u podelu pomoći uključena i sledeća udruženja:

1. Udruženje obolelih od multiple skleroze južno bačkog okruga „Multis“
2. Udruženje distrofičara južno bačkog okruga
3. Udruženje paraplegičara Novi Sad
4. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada
5. Organizacija gluvih Novi Sad
6. Udruženje dijaliziranih, transplantiranih bubrežnih invalida Vojvodine
7. Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Novi Sad
8. Gradska organizacija slepih Novi Sad
9. Udruženje građana „Alchajmer“ Sremska Kamenica
10. „Novosadska romska mreža“ – 18 romskih udruženja

Takođe, Crveni krst Novog Sada izvršio je i istovar i utovar humanitarne pomoći, pakovanje paketa i transport po nalogu Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine:

• u periodu od 10.03.2008. do 18.04.2008.godine za:

1. Crveni krst –asocijacija za razvoj i unapređenje Drenica-Klina-Kosovo i Metohija
2. Svetoarhanđelski manastir – Kovilj
3. Manastir Krka – Republika Hrvatska
4. Dom učenika „Emaus“ – Mužlja
5. Devojački internat sestara Naše Gospe – Zrenjanin
6. Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju – Veternik

• u periodu od 19.05.2008. do 23.05.2008.godine za:

1. Gerontološki centar – Bačka Palanka
2. Gerontološki centar – Vrbas – Kucura
3. Gerontološki centar – Sombor
4. Centar za socijalni rad Novi Sad – Sigurna ženska kuća
5. Gerontološki centar – Kanjiža
6. Specijalna bolnica – Novi Kneževac
7. Centar za socijalni rad – Subotica
8. Gerontološki centar Srem – Ruma
9. Gerontološki centar – Vršac
10. Gerontološki centar – Kikinda
11. Udruženje penzionera – Beočin
12. Centar za socijalni rad – Novi Sad – Sigurna kuća
13. Kancelarija za inkluziju Roma: Mačv. Mitrovica, Obrež, Kać, Bački Petrovac, Srbobran, N.Sad

Ukupna količina humanitarne pomoći obuhvaćena ovom podelom je oko 380 tona.

Pomoć Romskim udruženjima – saradnja sa Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu

Pomoć Romskim udruženjima – saradnja sa Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu

Na osnovu Zaključka Gradonačelnika broj: II-020-2/2008-500 od 19.05.2008 godine Crveni krst Novog Sada izvršio je nabavku i podelu 1.100 prehrambenih i 1.100 higijenskih paketa romskim udruženjima koja su se za pomoć obratila Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu.

Podela pomoći izvršena je u periodu od 07.05. do 16.05.2008.godine na osnovu spiskova članova romskih udruženja dostavljenih od strane predsednika udruženja, kojom je obuhvaćeno: 546 članova „Udruženje Roma – Novi Sad“ i 554 člana „Udruženje Roma Matica Aškalija“.

Ukupna količina humanitarne pomoći obuhvaćena ovom podelom je oko 32 tone..

Dodela pomoći korisnicima narodne kuhinje

Dodela pomoći korisnicima narodne kuhinje

Uoči novogodišnjih praznika, na osnovu odluke gradonačelnika Grada Novog Sada, iz Direkcije za robne rezerve korisnicima narodne kuhinje podeljeno je 600 paketa suhomesnatih proizvoda.

Podeli je prisustvovao gradonačelnik Grada Novog Sada Igor Pavličić i prof. dr Sanja Stojanović, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici.

Decembar 2008. – Januar 2009. Realizacija akcije “Jedan paketić – mnogo ljubavi”

Decembar 2008. – Januar 2009. Realizacija akcije “Jedan paketić – mnogo ljubavi”

Crveni krst Novog Sada je povodom novogodišnjih i božićnih praznika, kao i proteklih 19 godina organizovao akciju “Jedan paketić – Mnogo ljubavi”. Cilj akcije je da našim najmlađima podarimo više radosti i praznike učinimo lepšim. Realizovane su razne aktivnosti…

Nadamo se da smo našim najmlađima podarili više radosti i učinili praznike lepšim što je i cilj akcije. Nismo zaboravili ni stare koji žive sami i bolesni.

Želja nam je bila da u njihove domove unesemo saznanje da nisu zaboravljeni i da Crveni krst kao humanitarna organizacija brine o njima.

Realizaciju Programa pratila su sredstva informisanja.

Crveni krst Novog Sada je povodom novogodišnjih i božićnih praznika, kao i proteklih 19 godina organizovao akciju “Jedan paketić – Mnogo ljubavi”. Cilj akcije je da našim najmlađima podarimo više radosti i praznike učinimo lepšim. Realizovane su sledeće aktivnosti:

– Deci uzrasta do 10 godina koja se sa svojim porodicama hrane u kuhinji, Deda Mraz Crvenog krsta je podelio 152 novogodišnja paketića;

– Uoči novogodišnjih praznika grupa građana je podelila kolače korisnicima narodne kuhinje;

– Deca iz Nemačke su pripremila 1370 novogodišnjih paketića od sredstava koja su obezbeđena posredstvom zadužbine gospodina Valtera Rudolfa „Deca u nevolji“. Paketići su podeljeni deci iz Velikog rita, Slane bare, Adica, Malog Beograda, Šangaja i organizacijama koje okupljaju osobe sa invalidetom među kojima su deca. Paketiće je dobilo 22 udruženja. Podeli je prisustvovala prof. dr Sanja Stojanović, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i Vera Grkavac, načelnik Gradske uprave ua socijalnu i dečju zaštiti;

– Učenici Gimnazije „Isidora Sekulić“ su posetili decu u dnevnom boravku Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ i uz novogodišnji program poklonili im igračke i slatkiše koje su sami prikupili;

– U okviru programa psihosocijalne podrške deci oštećenog sluha, podelili smo novogodišnje paketiće uz novogodišnji pogram koji su izveli učenici Gimnazije „Isidora Sekulić“;

– Učenici OŠ „Jovan Popović“ pripremili su 20 paketića koji su poklonjeni deci iz socijalno ugroženih porodica koja su došla u našu organizaciju. Takođe, u akciju su se uključili i učenici OŠ „Svetozar Marković-Toza“ i poklonili 86 paketića deci u Sigurnoj kući i Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović „. Ove škole su se prvii put uključile u akciju.

– Volonterima programa „Briga o starima” pripremili smo prigodne poklone a korisnicima su podeljeni paketi hrane i higijene i ćebad.

Nadamo se da smo našim najmlađima podarili više radosti i učinili praznike lepšim što je i cilj akcije. Nismo zaboravili ni stare koji žive sami i bolesni. Želja nam je bila da u njihove domove unesemo saznanje da nisu zaboravljeni i da Crveni krst kao humanitarna organizacija brine o njima. Realizaciju Programa pratila su sredstva informisanja.

OBUKA IZ PRVE POMOĆI na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o Crvenom krstu Srbije

OBUKA IZ PRVE POMOĆI na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o Crvenom krstu Srbije

Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija, na osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije (Sl.Glasnik RS 107/05) i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.Glasnik RS 101/05), organizuje obuku iz prve pomoći za lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Obuka se obavlja na osnovu Programa Crvenog krsta Srbije u trajanju od 12 časova, sa mogućim prilagođavanjem tema potrebama i profilu polaznika obuke.

Pin It on Pinterest