Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Управни одбор Црвеног крста Србије на седници одржаној у јануару 2019.године усвојио је програм под називом „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. година“ који се реализује по основу члана 15. Закона о Црвеном крсту Србије.
На позив Црвеног крста Србије, представници Црвеног крста Новог Сада учестовали су на Националној обуци из области смањења ризика и ублажавања последица од елеметарних непогода и других опасности. Обука је реализована у периоду од 12. до 15. септембра 2019. године у одмаралишту Црвеног крста Александровац у Митровом пољу. Учесницима обуке представљен је целокупан програм, као и начин реализације, извештавања и коришћења одговарајућих образаца за успешно вођење и реализацију предвиђених активности.
Предаставници Црвеног крста Новог Сада били су Дејан Вучковић, координатор за ванредне околности и волонтери Маша Мастиловић и Наталија Свилар, које ће након ове обуке бити оспособљене да реализују локалну обуку, као и радионице за ученике трећег разреда.

Pin It on Pinterest