Izaberite stranicu

Дана 8. септембра 2016. године, Сенат Универзитета у Новом Саду је донео Одлуку о обавезном курсу прве помоћи за све студенте прве године Универзитета у Новом Саду и именовању Програмског савета за реализацију курса прве помоћи.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са 14. седнице Сената Универзитета у Новом Саду, одржане 8. септембра 2016. године са почетком у 12,00 часова у Сали за седнице Централне зграде Универзитета у Новом Саду
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОМ КУРСУ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ И ИМЕНОВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА

Након уводне речи проф. др Душана Николића, председника Савета и образожења проф. др Сање Стојановић, проректорке за међународну сарадњу Универзитета, уследила је дискусија у којој су учествовали проф. др Зорана Лужанин, проф. др Душан Николић, председник Сената, проф. др Сања Стојановић, проф. др Снежана Бркић, проф. др Радомир Малбаша и Дарко Марић, студент проректор.

Након дискусије, а на основу позитивног мишљења Стручног већа за медицинске науке Сената Унивезитета у Новом Саду од 2. септембра 2016. године, једногласно је донета

О Д Л У К А

Сенат Универзитета у Новом Саду доноси Одлуку о увођењу обавезног похађања курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет.

Сенат Универзитета у Новом Саду именује чланове Програмског савета Курса у следећем саставу:
1. проф. др Сања Стојановић, проректорка за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду, председник Савета,
2. проф. др Биљана Абрановић, проректорка за наставу Универзитета у Новом Саду,
3. проф. др Снежана Бркић, деканица Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду,
4. проф. др Душица Ракић, заменик Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
5. доц. др Зоран Гојковић, Покрајински секретар за здравство,
6. проф. др Веселин Дицков, директор Завода за здравствену заштиту студената,
7. проф. др Золтан Хорват, члан Градског већа за здравство,
8. Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада,
9. Дарко Марић, студент проректор.

Дана 24. октобра 2016 године, у Сали за седнице Централне зграде Универзитета у Новом Саду одржан је састанак чланова Организационог одбора за реализацију Курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду. Тема састанка била је конкретизација задатака и одређивање даљих корака у реализацији пројекта. На састанку је одлучено да се са реализацијом курса прве помоћи почне 29. октобра. 2016.године.

Дана 29. 10. 2016.године, успешно је почео са реализацијом курс прве помоћи намењен студентима I године Универзитета у Новом Саду. Курс је одржан на Технолошком факултету и Природно-математичком факултету и кроз процес обуке прошло је преко 400 студената.

Курс прве помоћи су организовали Медицински факултет у Новом Саду, Црвени крст Новог Сада, Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад и Завод за хитну медицинску помоћ. Реализацију курса спровели су обучени волонтери, предавачи и инструктори прве помоћи, као и професори Медицнског факултета у Новом Саду. Ово је први курс прве помоћи који се реализује на једном универзитету у Европи, а важна знања и вештине како пружити прву помоћ угроженима, студенти прве године, стицаће и наредних недеља.

Дана 05. 11. 2016.године, настављено је са реализацијом курса прве помоћи за студенте I године Универзитета у Новом Саду. Курс је одржан на Технолошком факултету,  Природно-математичком факултету и у згради Завода за здравствену заштиту студената  а кроз процес обуке прошло је преко 300 студената.

Pin It on Pinterest