Izaberite stranicu

Novi Sad, Štrand, 24.jun 2009.g.

Na preporuku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca sva nacionalna društva su u obavezi da na prigodan način obeleže 24.juni 2009.g, odnosno 150.godišnjicu Bitke kod Solferina.

Bitka kod Solferina je bila povod Anri Dinanu da formira humanitarnu organizaciju koja će pomoći ranjenicima na bojnom polju – bez obzira kojoj vojsci pripadaju.

Crveni krst Novog Sada je, u saradnji sa JKP „Gradsko zelenilo“, na kupalištu Štrand, sproveo akciju simulacijom bitke kod Solferina, u vremenskom periodu od 17,00 do 18,00 sati.

Naši mladi volonteri predstavili su posetiocima Kupališta dostignuća u pružanju prve pomoći.

Pored demonstracije mladi volonteri su posetiocima Kupališta delili propagandni materijal Crvenog krsta i razgovarali sa velikim brojem prvenstveno mladih sugrađana da se uključe u rad naše Organizacije.

Italija, 23.-28. jun 2009.g.

Delegacija Crvenog krsta Srbije (tri mlada volontera, u čijem sastavu je bila Dragana Radanović iz naše organizacije, je posetila Solferino – Italija u periodu od 22.do 27. juna 2009.godine.

Skup je organizovan povodom obeležavanja 150 godina od bitke kod Solferina kada je rođena ideja o osnivanju Crvenog krsta.

Ovoj manifestaciji prisustvovalo je preko 160 Delegacija iz sveta.

U radnom delu su obrađivane aktuelne teme vezane za misiju Crvenog krsta u svetu u kojima je naša Delegacija uzela aktivno učešće.

Pin It on Pinterest