Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је на основу јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада удружењима, задужбинама и фондацијама за реализацију пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2022. годину, реализовао пројекат: „обука васпитачица предшколске установе „Радосно детињство“ – Нови Сад  у пружању прве помоћи 2022.г.“.

Захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог Сада, Пројекат је реализован у периоду октобар – новомебар 2022. године. Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. (,,Службени гласник РС”, број 109/16).

Циљ Пројекта је била едукација васпитачица Предшколске установе „Радосно детињство“ – Нови Сад у пружању прве помоћи, превентивно утицање на смањење повреда предшколаца и правовремени и сврсисходни поступци приликом повређивања предшколаца. Пројекат је реализован у 5 група у просторијама Црвеног крста Новог Сада. Обуку је успешно завршило 63 полазника.

Pin It on Pinterest