Izaberite stranicu

U okviru pomoći socijalno ugroženim licima Crveni krst Novog Sada realizovao je i Projekat za direktno ublažavanje siromaštva u periodu od 22.11.2010. do 31.12.2010.godine. Izvršena je nabavka 1300 prehrambenih paketa, 1300 higijenskih paketa i 650 prostornih matara mekog ogrevnog drveta.

Raspodelom pomoći obuhvaćeno je 2.594 porodice sa teritorije Grada Novog Sada koje su se molbom za dodelu pomoći obratile Crvenom krstu Novog Sada među kojima su korisnici MOP-a Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, višečlane porodice, stara lica, izbegla i raseljena lica, članovi udruženja invalidnih lica Grada Novog Sada („Multis“, „Sunce“, „Alchajmer“ i „Udruženje distrofičara JBO“) kao i 21 radnik A.D. “Zvezda film“ na osnovu dopisa Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu br: XII/1102-010.

Raspodeli pomoći Projekta za direktno ublažavanje siromaštva prisustvovali su članica Gradskog veća zadužena za socilalnu zaštitu i brigu o porodici i Načelnik gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu prof. dr Sanja Stojanović, što je i medijski propraćeno.

Takođe, u okviru Projekta za direktno ublažavanje siromaštva obezbeđeni su i udžbenici za učenike osnovno školskog uzrasta iz porodica u stanju socijalne potrebe a na osnovu zahteva 17 osnovnih škola na teritoriji Opštine Novi Sad.

Pin It on Pinterest