Пионирска 12, 21000 Нови Сад | Тел. 6622-755 | Факс. 523-945 | info@gockns.org.rs

Управни одбор Црвеног крста Србије на седници одржаној у јануару 2019. године усвојио је програм под називом „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2019. година“ који се реализује по основу члана 15. Закона о Црвнеом крсту Србије.
На позив Црвеног крста Србије, представници Црвеног крста Новог Сада су учествовали на састанку одржаном у одмаралишту Црвеног крста у Митровом пољу, 22. и 23. априла 2019. године. Учесницима састанка представљен је целокупан програм, као и начин реализације, евидентирања, извештавања и коришћења одговарајућих образаца за успешно вођење и реализацију предвиђених активности.
Представници Црвеног крста Новог Сада били су Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада и Дејан Вучковић, координатор за ванредне околности и Александра Милић, асистент на Програму.

Pin It on Pinterest