Izaberite stranicu

Брига о старијима

Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 година. Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе, а нису обухваћени неким од облика институционалне или ванинституционалне социјално-здравствене заштите. Они су најчешће упућени на помоћ других лица и хуманитарних организација.

Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица обухваћен је Програмом „Брига о старијима“.

Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и лицима са инвалидитетом, која из различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и др) нису у стању да самостално и адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је битно да старије особе остану што дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе преостале физичке и менталне потенцијале.

Програм се реализује од 2001.године, а корисници су старија лица која нису институционално збринута, а то су: старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, лица која су свесна, али са тешкоћама самопослуживања или са недостатком потпуне слободе кретања.

Програмом је обухваћено око 250 старијих лица. Програм се реализује у пет средина у основним организацијама Црвеног крста у Месној заједници „Братство“ и приградским срединама Каћу, Будисави, Кисачу и Бегечу.
Бригу о корисницима воде 48 едукованих волонтера – 32 старијих и 16 млађих волонтера. Током године, волонтери обилазе кориснике у њиховим домовима, свакодневно или у зависности од њихових потреба.

Месечно буде од 1.000 до 1.300 посета. Пружају се следеће врсте помоћи: помоћ при одржавању личне хигијене и хигијене стана, мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви, услуге социјалне, културно-забавне, религиозне и рекреативне природе, психосоцијална подршка и др, а у зависности од потреба корисника.

Црвени крст Новог Сада корисницима, у више наврата, обезбеђује пелене, ланцете, пакете са храном и хигијеном. Програм је финансијски помогнут од стране Градске управе за социјалну и дечју заштиту.

Контакт особе
Ивана Богојевић
021/6-622-755

Pin It on Pinterest