Izaberite stranicu

Прва помоћ за запослене

Црвени крст Новог Сада, организује и реализује обуку у пружању прве помоћи за запослена лица сходно:

Према правилнику основна обука се реализује у трајању од 6 школских часова, а напредна обука у пружању прве помоћи у трајању од 12 школских часова. Послодавац одлучује о врсти обуке сходно процени ризика на радном месту. Обука се реализује у кабинету за прву помоћ Црвеног крста Новог Сада, ул. Пионирска 12 или у адекватним просторијама наручиоца обуке. Основна буке се реализује у једном дану, а напредна два радна дана. Обука сe сaстojи из теоријског и прaктичнoг дeлa обуке, нa луткaмa зa трeнинг вештина прве помоћи. Сваки кандидат након завршене обуке полаже тест из прве помоћи и о његовом раду се води евиденција у Дневнику рада Црвеног крста.

Молимо Вас да нас контактирате за више информација.

Прва помоћКонтакт особа
Дејан Вучковић
021/6-622-755

Обуке за возаче

Програм прве помоћи
за будуће возаче

Pin It on Pinterest