Izaberite stranicu
Весна Срданов – председница
Рођена је 12. јула 1956. године у Новом Саду.
Образовање: Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1979. године. Била је запослена у општинским и градским управама Новог Сада од 1980. године. Са радног место, в.д. начелнице Градске управе за културу у Новом Саду отишла је у пензију 2019. године.
Активности: Дугогодишња волонтерка Црвеног крста Новог Сада, од 1998. године, која саветодавно помаже рад наше организације у правно нормативној регулативи и питањима у вези са финансијским пословањем.
Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2018. до 2022. године
Сандра Јавор Ивковић
Рођена је 24. јануара 1970. године у Српској Црњи.
Образовање: Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1994. године. Запослена је у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ од 01. јануара 2004. године, као самостални стручни сарадник за правне и опште послове. Положила државни испит 1997. године и стручни испит из области безбедности и здравља на раду 21.03.2009. године.
Активности: Велики допринос даје у области правно нормативне регулативе у вези са јавним набавкама и финансијским пословањем.
Члан Надзорног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2014. године.
Бранка Грбовић
Рођена је 2. јануара 1955. године у Бајмоку.
Образовање: Завршила је Гимназију у Суботици и дипломирала на Економском факултету у Суботици 1979 године. Након 40-годишњег рада у општинским и градским управама Новог Сада (Градски завод за друштвено планирање, Секретаријат за здравство, социјалну и дечију заштиту, Градска управа за социјалну и дечију заштиту) пензионисана је 1. децембра 2020. године са радног места помоћнице начелнице за економско финансијске послове Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
Активности: Велики стручни допринос даје у изградњи система одрживог финансирања права, услуга и програма у области социјалне и дечије заштите из средстава буџета Града Новог Сада и из других извора.

 

Pin It on Pinterest