Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Драган Лазић je рођен 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу „Здравко Челар“ завршио је у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина. Средњошколско образовање стекао је у Српцу, похађајући средњошколски центар „Саво Вујановић Жућо“ које је завршио са одличним успехом. Војну обавезу је регулисао у периоду од 14. септембра 1986. до 4. септембар 1987. године у Лесковцу.
Пољопривредни факултет у Новом Саду уписао је школске 1986/1987. године, на којем је дипломирао као студент смера за ратарство и повртарство 1992. године, са просечном оценомо 8,50, одбранивши рад „Утицај сорте на морфолошка и производна својства купуса“. Мастер студије на Пољопривредном факултету новосадског универзитета, смер Гајење њивског биља – гајење повртарских биљака, уписао је октобра 2013. године. Све испите предвиђене  планом и програмом положио је са просечном оценом 10,00. Мастер рад под насловом „Анализа и предвиђање производње поврћа у земљама Европске Уније“ оцењен је 29. августу 2014. године оценом 10. Исте године уписује докторске академске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Агрономија, ужа научна област, Физиологија и исхрану биљака. У јуну 2017. године положио је све испите предвиђене  планом и програмом са просечном оценом 9,50. На основу одлуке Наставно-научног већа Пољопривредног факултета добијена је сагласност Сената Универзитета у Новом Саду на седници одржаној 21. јуна 2018. године за израду докторске дисертације под насловом „Физиолошка активност слачица и уљане репице у присуству NaCl и Si“
Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1. фебруара 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995. до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000. до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину. Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду од новембра 2001. до новембар 2002. године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“. Учествовао је на бројним састанцима, скуповима, тренинзима, курсевима који су били посвећени реализацији програмских активности и пословању Црвеног крста.
На место секретара Црвеног крста Новог Сада именован је 17. јуна 2014. године.
Проглашењем ванредне ситуације 2014. године, током мајских поплава, у Црвеном крсту Новог Сада организује пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи за поплавом угрожено становништво Републике Србије. Организује додатне магацинске и транспортне капацитете, координира рад више од триста волонтера, омогућава пријем хуманитарне помоћи из иностранства за поплавом угрожена лица али и институције у граду Новом Саду које помажу у акцијама спашавања. Након ових активности град Нови Сад бива проглашен за једну од најхуманијих средина на основу количина прикупљене и дистрибуиране помоћи.
Током августа 2014. године, иницира отварање новог, условног и безбедног објекта „Народне кухиње“ Црвеног крста у Футошкој улици бр.14, као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Новог Сада, који је приведен намени у рекордном року. Поборник је идеје о потреби  интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Нови Сад чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду.
Један је од иницијатора увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета у Новом Саду 8. септембра 2016. године, именује га за члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи за школску 2016/2017 годину. Овим Пројектом обухваћено је преко 7800 студената а едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учествовали као демонстратори прве помоћи и обучили су студенте основним знањима и вештинама из ове области.
Доласком на чело Црвеног крста Новог Сада интензивира рад са младима, унапређује програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе против трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности.
Током 2015. године покреће иницијативу за четвородневни боравак деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом Саду. Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је боравило преко 200 деце из Косовског поморавља. Учествује и даје подршку у упућивању хуманитарне помоћи на Косово и Метохију.
Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни десетодневни опоравак на море у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора). Овај програм постаје традиционалан и реализује се од 2006. године а у одмаралишту је боравило преко 750 деце из Новог Сада.
Добровољни је давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних давалаца крви и залаже се са Заводом за трансфузију крви Војводине за унапређење ове делатности.
Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту Новог Сада а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Новог Сада на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу организације.
Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста Новог Сада захваљујући чијим средствима је између осталог омогућено ублажавање социјалне угрожености на територији града.
На месту секретара Црвеног крста Новог Сада, нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима, интензивном раду на позиционирању Црвеног крста Новог Сада.
Коаутор књиге и монографије посвећене раду Црвеног крста Новог Сада и коаутор изложбе у Историјском архиву града Новог Сада (21. март – 7. април 2018. године):
Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности, Владимир Баровић, Драган Лазић, Нови Сад, Атеље 31, 2018 година.
Црвени крст Новог Сада : 140 година у служби хуманости / Владимир Баровић, Будимир М. Попадић, Драган Лазић ; (превод са и на мађарски Иштван Боруш ; превод на руски Јована Милић ; превод на енглески Зорана Чамбер) Црвени крст Новог Сада, 2020 (Будисава : Кримел)
Члан је Управних одбора:
Црвени крст Србије од 2014. године.
СОС Дечије село Сремска Каменица од 27. фебруара 2014. до 28. фебруара 2018. године.
Центар за социјални рад Града Новог Сада од 14. децембра 2016. до 18. децембра 2020. године.
Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014. године
Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014. године
Ожењен, отац два академски образована сина, Стефана и Сергеја.

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755
Mастер инжењер пољопривреде Драган Лазић рођен је 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу је завршио у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина, а гимназију у Српцу одличним успехом. Војну обавезу је регулисао септембар 1986 – септембар 1987. у Лесковцу.

Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер ратарско – повртарски, уписао је 1986. године а дипломирао је 1992. године. Мастер студије на Пољопривредном факултету, смер гајење њивског биља – гајење повртарских биљака, уписао је октобра 2013. године а у августу 2014 године одбранио је мастер рад. На истом факултету у октобру 2014. године уписао је докторске студије, смер физиологију и исхрану биљака. У јуну 2017. године положио је све испите предвиђене  планом и програмом и одобрена је тема за израду докторске дисертације.

Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду новембар 2001.године – новембар 2002.године и успешно одбранио рад „Могућности и ограничења за развој Националног друштва Црвеног крста“.

Ожењен, отац два академски образована сина.

Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1. фебруара 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995 до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000 до 2014. ради као самостални стручни сарадник за здравствену делатност и подмладак и омладину.

На место секретара Црвеног крста Новог Сада – Градске организације именован је 17. јуна 2014. године.

Члан је Управних одбора:

 • Црвени крст Србије за мандатни период 2014. до 2018. године.
 • СОС Дечије село Сремска Каменица  од фебруара 2014. до фебруара 2018. године.
 • Центар за социјални рад Града Новог Сада од децембра 2016. године.
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014-године
 • Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014-године

У досадашњем раду у организацији Црвеног крста показао је следеће резултате:

 • Координатор за дистрибуцију хуманитарне помоћи на територији Града Новог Сада и рад на оперативном систему LCRS , 1993-2001.година
 • Управник Омладинског Летњег кампа теренских јединица Југословенског Црвеног крста, преко 1000 полазника, Тестера, Национални парк Фрушка гора, 1997-2007.године.
 • Учесник на Међународном омладинском кампу Црвеног крста Аустрије, Kirchdorf, Горња Аустрија, 6-9. јунгодине
 • Пројекат Подршка особама које живе са ХИВ-ом, Regione Emilia – Romagna, координатор, 2005-2008.година
 • Пројекат Контрола туберкулозе у Србији, Global fond, координатор, 2006.-2008.година
 • Превентивни опоравак деце на мору, Одмаралиште Црвеног крста Србије, Баошић, главни васпитач, 2007.-2010.година.
 • Предавач Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Женевске конвенције, Служење војног рока у цивилној служби, Министарство одбране Републике Србије, 2006. – 2008.година
 • Учествовао у изради више елабората за Показне вежбе из прве помоћи (Вежба Војске Србије и Црне Горе, Буковац, 2004. године, Светски дан цивилне заштите, Нови Сад, 2006.година и др)
 • IPA пројекат 2010-2011. HU-SRB/0901/121/152; Common preparation for floods, координатор Пројекта DKMT Rescue timova, „Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“,(Србија, Мађарска, Румунија)
 • Координатор на вежби DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Сегедин, Р. Мађарска, 09.-11. септембар 2011 године
 • Организатор Саветовања са сарадницима-волонтерима добровољног давалаштва крви, Кладово 10.- 12. октобар 2014., Кладово 2.-4. октобар 2015., Борско језер 21.-23. октобар 2016., Борско језеро 29. септембар-1. октобар 2017. године
 • Учешће у одговору на несреће и збрињавање угрожених лица у снежним наносима изазваним олујним ветром током јануара и фебруара 2014. године на ауто-путу Е-75;
 • члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи на Универзитета у Новом Саду за школску 2016/2017 годину. ( одлука Сената Универзитета у Новом Саду од 8. септембра 2016. године)

Проглашењем ванредне ситуације 2014. године, током мајских поплава, у Црвеном крсту Новог Сада организује пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи за поплавом угрожено становништво Републике Србије. Организује додатне магацинске и транспортне капацитете, координира рад више од триста волонтера, омогућава пријем хуманитарне помоћи из иностранства за поплавом угрожена лица али и институције у граду Новом Саду које помажу у акцијама спашавања. Након ових активности град Нови Сад бива проглашен за једну од најхуманијих средина на основу количина прикупљене и дистрибуиране помоћи.

Током 2014. године, иницира отварање новог, условног и безбедног објекта „Народне кухиње“ Црвеног крста у Футошкој улици бр.14, као најдиректнијег вида помоћи и подршке становништву у стању социјалне потребе на територији града Новог Сада, који је приведен намени у рекордном року. Поборник је идеје о потреби  интегрисаног система социјалне заштите и помоћи угроженим лицима кога би уз град Нови Сад чинили сви релевантни субјекти социјалне заштите у граду.

Један је од иницијатора увођења обавезног курса прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета у Новом Саду 8. септембра 2016. године, именује га за члана Програмског савета и Организационог одбора за реализацију курса прве помоћи за школску 2016/2017 годину. Овим Пројектом обухваћено је преко 7800 студената а едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су учествовали као демонстратори прве помоћи и обучили су студенте основним знањима и вештинама из ове области.

Доласком на чело Црвеног крста Новог Сада интензивира рад са младима, унапређује програме попут Промоције хуманих вредност, Борбе против трговине људима као и низ здравствено-превентвних активности.

Током 2015. године покреће иницијативу за петодневни боравак деце основношколског узраста из Косовског поморавља (општина Ранилуг) у граду Новом Саду. Захваљујући овој активности и људима добре воље у нашем граду је у последње три године боравило преко 150 деце.

Иницијатор је реализације програма упућивања деце из угрожених породица на превентивни опоравак на море у Дечије одмаралиште Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ (Баошићи, Р. Црна Гора). Овај програм постаје традиционалан и реализује се од 2006. године а у одмаралишту је боравило преко 600 деце из Новог Сада.

Добровољни је давалац крви, ради на регрутовању нових и мотивацији постојећих добровољних давалаца крви и залаже се са Заводом за трансфузију крви Војводине за остваривање права давалаца крви.

Промовише волонтерски рад, ради на окупљању волонтера у Црвеном крсту а тежи да умрежи све волонтерске организције на територији града Новог Сада на добробит корисника услуга, самих волонтера као и локалне заједнице. Посебан акценат ставља на младе, едуковане волонтере који чине будућу базу Организације.

Значајну улогу има у увођењу донатора у организацију Црвеног крста Новог Сада захваљујући чијим средствима је између осталог омогућено ублажавање социјалне угрожености на територији града.

На месту секретара Црвеног крста Новог Сада, у току мандата 2014.–2018. године, нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима, интензивном раду на побољшању угледа Црвеног крста Новог Сада и неговању односа са медијима.

Похађао је следеће семинаре и курсеве:

 • Едукација DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Кањижа,  -08. maj 2011;
 • Едукација, на Међународном кампу DKMT Rescue тимова Србије, Мађарске, Румуније у оквиру пројекта „Заједничка одбрана од поплава“, Дунапатај-Селид, Р. Мађарска 20.-24. јун 2011. година
 • Едукација, на Дебатној конференцији Црвеног крста/крижа Тузла и Швајцарског Црвеног крста, на тему „Уз Црвени крст у извјеснију и љепшу старост“, 14-15. новембра 2014. године.
 • Едукација, на Саветовању Црвеног крста Македоније „Млади – промоција добровољног давалаштва крви“, Струга, Р. Македонија, (-6. септембар 2015., 2.-4. септембар 2016.,15.-17. септембар 2017. године.
 • Едукација, Окружно командно-симулациона вежба „Нови Сад 2017“, орканизатор Сектор за ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, Мисија у Србији, (ОЕБС), Рума, 24-26. октобар 2017. Године
 • Едукација, симулациона вежба „Мигрантски оперативни план 2017“, организатор Црвени крст Србије, Одмаралиште Црвеног крста Бачка Паланка „Багремара“ у Бачкој Паланци. 26-27. марта 2018. године
 • Едукације на другим семинарима и саветовањима на тему различитих аспеката пословања организације Црвеног крста.

Коаутор књиге посвећене раду Црвеног крста Новог Сада и коаутор изложбе у Историјском архиву Новог Сада (21. март – 4 април 2018. године):

Црвени крст Новог Сада – прошлост као залог будућности, Владимир Баровић, Драган Лазић, Нови Сад, Атеље 31, 2018 година.

Pin It on Pinterest