Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Драган Лазић je рођен 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу „Здравко Челар“ завршио је у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина. Средњошколско образовање стекао је у Српцу похађајући средњошколски центар „Саво Вујановић Жућо“.
Дипломирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду 1992. године. На истом факултету је завршио мастер студије 29. августу 2014. године. Докторску дисертацију одбранио је 9. септембра 2021. године, на Пољопривредном факултету у Новом Саду, и стекао звање Доктор наука-биотехничке науке.
Аутор је и коаутор на више научних радова.
Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995. до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000. до 2014. ради као самостални стручни сарадник за деловање у ванредним активностима и подмладак и омладину. Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду од новембра 2001. до новембар 2002. године. На место секретара Црвеног крста Новог Сада именован је 17. јуна 2014. године.
Добровољни је давалац крви.
Коаутор књиге и монографије посвећене раду Црвеног крста Новог Сада.
Члан је Управних одбора:
Црвени крст Србије од 2014. године.
СОС Дечије село Сремска Каменица од 27. фебруара 2014. до 28. фебруара 2018. године.
Центар за социјални рад Града Новог Сада од 14. децембра 2016. до 18. децембра 2020. године.
Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014. године
Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014. године
Ожењен, отац два академски образована сина.

Секретар Црвеног крста
Новог Сада

Драган Лазић

021/6-622-755

Драган Лазић je рођен 23. маја 1967. године у Јесеницама, Република Словенија. Основну школу „Здравко Челар“ завршио је у Ножичком, општина Србац, Босна и Херцеговина. Средњошколско образовање стекао је у Српцу похађајући средњошколски центар „Саво Вујановић Жућо“.
Дипломирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду 1992. године. На истом факултету је завршио мастер студије 29. августу 2014. године. Докторску дисертацију одбранио је 9. септембра 2021. године, на Пољопривредном факултету у Новом Саду, и стекао звање Доктор наука-биотехничке науке.
Аутор је и коаутор на више научних радова.
Након двогодишњег волонтерског ангажовања, заснива радни однос 1993. године у Црвеном крсту Новог Сада на месту координатора за хуманитарне активности. Од 1995. до 2000. године обавља послове стручног сарадника за подмладак и омладину и хуманитарне активности а од 2000. до 2014. ради као самостални стручни сарадник за деловање у ванредним активностима и подмладак и омладину. Завршио је специјалистички курс за организациони развој Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца на Економском факултету у Београду, у периоду од новембра 2001. до новембар 2002. године. На место секретара Црвеног крста Новог Сада именован је 17. јуна 2014. године.
Добровољни је давалац крви.
Коаутор књиге и монографије посвећене раду Црвеног крста Новог Сада.
Члан је Управних одбора:
Црвени крст Србије од 2014. године.
СОС Дечије село Сремска Каменица од 27. фебруара 2014. до 28. фебруара 2018. године.
Центар за социјални рад Града Новог Сада од 14. децембра 2016. до 18. децембра 2020. године.
Члан Штаба за ванредне ситуације Јужно бачког управног округа од 2014. године
Члан Штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада од 2014. године
Ожењен, отац два академски образована сина.

Pin It on Pinterest