Izaberite stranicu

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3.члан 9. тачка 7, члан 13,14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан 7.)

Основни циљ Црвеног крста Новог Сада у области јавног здравља је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе).

Црвени крст Новог Сада такође ради на подизању свести грађана о штетности злоупотребе психоактивних супстанци. Превенција болести зависности међу младима један је од важних циљева Црвеног крста Новог Сада који се спроводи кроз превентивно едукативне садржаје.

Ови циљеви су између осталог у складу са дефиницијом здравља Светске здравствене организације (СЗО), кoja каже да је здравље „стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и онеспособљености“.

Активности које спроводи Црвени крст Новог Сада у циљу промоције здравља и здравих стилова живота:

  • 31. јануар -обележавање Националног  дана без дуванског димаНедеља здравих зуба
  • Квиз такмичење „Шта знаш о здрављу“ (за ученике виших разреда основних школа и ученике средњих школа)
  • 7. априла – обележавање Светског дана здравља
  • Школа здравља – квиз такмичење „Здравље је највеће богатство“ (за ученике нижх разреда основних школа)
  • 10. мај- обележавање Међународног дана физичке активности
  • Светски дан прве помоћи – друга субота у септембру
  • 24. септембар – обележавање Светског дана срца
  • Новембар – месец борбе против болести зависности
  • 1. децембар – обележавање Светског дана борбе против ХИВ инфекције
Приручник „Здравље је највеће богатство“
Контакт особа
Дејан Вучковић
021/6-622-755

Pin It on Pinterest