Izaberite stranicu

ПРЕДСЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Пуковник др Братољуб Бркљача, доктор, специјалиста опште медицине, рођен је 12.07.1959. године у Капавици, општина Љубиње, БиХ. Медицински факултет и специјализацију из опште медицине завршио је на Медицинском факултету у Новом Саду. Запослен је у војсци Србије и управник је Војне болнице у Петроварадину. Дугогодишњи је активиста Црвеног крста на плану промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви и прве помоћи. Као председник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада у претходном мандату нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Новог Сада.
Контакт: info@gockns.org.rs

ПОТПРЕДСЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

УПРАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
1. Проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука, редовни професор у пензији, рођена је 12.11.1951. године. Дипломирала је на Технолошком факултету у Новом Саду 1975. године, магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Била је редовни професор на Технолошком факултет у Новом Саду, на Катедри Технолошке и инжењерске хемије, од 2017. године у пензији.
Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Обављала је низ руководећих функција, а посебан допринос даје у области промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви. Председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду, едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998–2017. године. Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада од 2010. године. Председница Комисије за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Новог Сада од 2014 године.
Контакт: eval@uns.ac.rs

2. Проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука, ванредни професор, рођен је 1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2003. године и докторирао 2009. године. Ванредни професор на Катедри за Физиологију, и шеф Катедре за спортску медицину Медицинског факултета у Новом Саду. Дугогодишњи је волонтер Црвеног крста Новог Сада, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2010. – 2018. год., члан Управног одбора Црвеног крста Војводине 2016. – 2018. год, председник Комисије за прву помоћ Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године. Главни је координатор санитетског обезбеђења свих EXIT–ових музичких фестивала од 2008. године. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова.
Контакт: minja.drapsin@gmail.com

3. Проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука, ванредни професор, рођен је 17.3.1978. године у Новом Саду. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2007.године и докторирао 2010. године. Ванредни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за медијске студије, интересовање је усмерио на извештавање у кризним ситуацијама. Активиста и волонтер Црвеног крста од 1997. године, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године, председник Основне организације Црвеног крста Филозофског факултета у Новом Саду у периоду од 2014. до 2018. године и члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада. Ангажован је у информативној делатности, добровољном давалаштву крви и припреми и деловању у несрећама у Црвеном крсту Новог Сада.
Контакт: barovic@ff.uns.ac.rs

4. Александра Бер-Божић, професор педагогије, рођена је 31.7.1961.године у Београду. Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду 1984. године, одсек школска педагогија. У периоду од фебруара 2008. године до јуна 2016. године обављала је функцију директора Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, где је запослена. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године. Допринос у развоју организације дала је у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (заштити менталног здравља адолесцената, с акцентом на превенцију болести зависности). Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским средњим школама.
Контакт: berbozic15@gmail.com

5. Милан Спасојевић, професор биологије, директор, рођен је 02.8.1956.године, Грачаница, Љубовија. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1981. године и стекао звање професор биологије. Дугогодишњи је директор ОШ „Коста Трифковић“ у Новом Саду. Активиста и волонтер Црвеног крста Новог Сада, који се истакао у раду са подмлатком и омладином и имплементацији програма Црвеног крста у новосадским основним школама. Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2014. – 2018. године.
Контакт: direktor@kostatrifkovicns.edu.rs

6. Весна Срданов, дипломирани правник, рођена је 12.7.1956. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1979. године. Запослена у општинским и градским управама Новог Сада од 1980. године. Тренутно радно место, в.д. начелнице Градске управе за културу у Новом Саду. Дугогодишња активисткиња Црвеног крста Новог Сада (од 1998. г.) која поштује Статут и основне принципе Црвеног крста. Изузетно је активна у правно нормативној регулативи и информативној делатности Црвеног крста Новог Сада.
Контакт: vesnasrdanov@gmail.com

7. Ивана Копривица, дипломирани психолог, мастер пословне психологије, директорка, рођена је 09.9.1975. године. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, специјалистичке студије на истом факултету завршила је 2006. године, а мастер студије на Факултету за правне и пословне студије завршила је 2010. године. Тренутно радно место, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Дугогодишња волонтерка и сарадница Црвеног крста Новог Сада. Као тренер из области конструктивног управљања конфликтима, области комуникацијских вештина, медијације, дискриминације, предрасуда и стереотипа одржала је већи број предавања за волонтере и запослене у Црвеном крсту Новог Сада. Ангажована је у области психосоцијалне подршке и на унапређењу услуга социјалне заштите у нашој организацији.
Контакт: koprivica.ivana@gmail.com

8. јереј Лазар Мајсторовић, свештеник Српске Православне Цркве, рођен је 5.6.1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Православном Богословском факултету Универзитета у Београду 2011. године. Уредник и водитељ емисије „Quo vadis Србијо“, Православни Радио Епархије бачке „Беседа“. Управник Добротворне установе Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је ангажован на програмима социјалне заштите – Програм Брига о старијима, Програм кућне неге као и акцијам прикпљања и поделе помоћи социјално угроженима.
Контакт: lakimaj@gmail.com

9. Јелена Влаховић, рођена је 29.10.1997.године у Новом Саду, дипломирани физичар-медицински физичар на Природно математичком факултету у Новом Саду. Волонтерка Црвеног крста Новог Сада од 2011. године активно укључена у реализацију програма Црвеног крста (Промоција хуманих вредности, Прва помоћ, Дифузија). Потпредседница Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај“ од 2014-2016 године. Председница Омладинске теренске јединице „ Јован Јовановић Змај“ од 2016-2018 године. Члан Скупштине и Управног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2018-2022 године.
Контакт: jelenavlahovic@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Пуковник др Братољуб Бркљача, доктор, специјалиста опште медицине, рођен је 12.07.1959. године у Капавици, општина Љубиње, БиХ. Медицински факултет и специјализацију из опште медицине завршио је на Медицинском факултету у Новом Саду. Запослен је у војсци Србије и управник је Војне болнице у Петроварадину. Дугогодишњи је активиста Црвеног крста на плану промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви и прве помоћи. Као председник Управног одбора Црвеног крста Новог Сада у претходном мандату нарочито се ангажовао на развијању партнерских односа са државним органима и интензивном раду на јачању угледа Црвеног крста Новог Сада.
Контакт: info@gockns.org.rs

ПОТПРЕДСЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, доктор медицинских наука, специјалиста социјалне медицине, рођена је 1965. године у Новом Саду. Завршила је Медицински факултет у Новом Саду 1992. године, специјалиста социјалне медицине, магистрирала 2000. године и докторирала 2012 године. Доцент на Катедри за социјалну медицину Медицинског факултета у Новом Саду од 2013. године. Ради у Институту за јавно здравље Војводине од 1993. године, начелница Центра за промоцију здравља од 2007. године. Током свог дугогодишњег добровољног рада у Црвеном крста Новог Сада обављала је низ руководећих функција у Комисијама, а у претходном мандату је била потпредседник. Посебан допринос даје на плану развоја здравствене културе становништва.
Контакт: olja.niciforovic@izjzv.org.rs

УПРАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
1. Проф. др Ева Лончар, доктор технолошких наука, редовни професор рођена је 12.11.1951. године. Дипломирала је на Технолошком факултету у Новом Саду 1975. године, магистрирала 1980. и докторирала 1990. године. Била је редовни професор на Технолошком факултет у Новом Саду, на Катедри Технолошке и инжењерске хемије, од 2017. године у пензији. Волонтер Црвеног крста Новог Сада од 1998. године. Обављала је низ руководећих функција у области промоције и омасовљења добровољног давалаштва крви: председница Актива Добровољних давалаца крви на Технолошком факултету у Новом Саду, координатор за добровољно давалаштво крви на Универзитету у Новом Саду, едукатор за добровољно давалаштво крви, 1998–2017. год., члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада, 2010. – 2018. год., председница Комисије за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Новог Сада, 2014. – 2018. године.
Контакт: eval@uns.ac.rs

2. Проф. др Миодраг Драпшин, доктор медицинских наука, ванредни професор, рођен је 1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2003. године и докторирао 2009. године. Ванредни професор на Катедри за Физиологију, и шеф Катедре за спортску медицину Медицинског факултета у Новом Саду. Дугогодишњи је волонтер Црвеног крста Новог Сада, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2010. – 2018. год., члан Управног одбора Црвеног крста Војводине 2016. – 2018. год, председник Комисије за прву помоћ Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године. Главни је координатор санитетског обезбеђења свих EXIT–ових музичких фестивала од 2008. године. Ангажован је на плану стручног рада у првој помоћи и припреми и деловању у несрећама, као и координацији санитетских обезбеђења масовних скупова.
Контакт: minja.drapsin@gmail.com

3. Проф. др Владимир Баровић, доктор политичких наука, ванредни професор, рођен је 17.3.1978. године у Новом Саду. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, магистрирао 2007.године и докторирао 2010. године. Ванредни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за медијске студије, интересовање је усмерио на извештавање у кризним ситуацијама. Активиста и волонтер Црвеног крста од 1997. године, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године, председник Основне организације Црвеног крста Филозофског факултета у Новом Саду у периоду од 2014. до 2018. године и члан Скупштине Црвеног крста Новог Сада. Ангажован је у информативној делатности, добровољном давалаштву крви и припреми и деловању у несрећама у Црвеном крсту Новог Сада.
Контакт: barovic@ff.uns.ac.rs

4. Александра Бер-Божић, професор педагогије, рођена је 31.7.1961.године у Београду. Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду 1984. године, одсек школска педагогија. У периоду од фебруара 2008. године до јуна 2016. године обављала је функцију директора Медицинске школе „7.април“ у Новом Саду, где је запослена. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада, члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада 2014. – 2018. године. Допринос у развоју организације дала је у области психосоцијалне подршке, у раду са подмлатком и омладином, здравствено-превентивном раду (заштити менталног здравља адолесцената, с акцентом на превенцију болести зависности). Ангажована је на имплементацији програма Црвеног крста у новосадским средњим школама.
Контакт: berbozic15@gmail.com

5. Милан Спасојевић, професор биологије, директор, рођен је 02.8.1956.године, Грачаница, Љубовија. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 1981. године и стекао звање професор биологије. Дугогодишњи је директор ОШ „Коста Трифковић“ у Новом Саду. Активиста и волонтер Црвеног крста Новог Сада, који се истакао у раду са подмлатком и омладином и имплементацији програма Црвеног крста у новосадским основним школама. Члан Управног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2014. – 2018. године.
Контакт: direktor@kostatrifkovicns.edu.rs

6. Весна Срданов, дипломирани правник, рођена је 12.7.1956. године у Новом Саду. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1979. године. Запослена у општинским и градским управама Новог Сада од 1980. године. Тренутно радно место, в.д. начелнице Градске управе за културу у Новом Саду. Дугогодишња активисткиња Црвеног крста Новог Сада (од 1998. г.) која поштује Статут и основне принципе Црвеног крста. Изузетно је активна у правно нормативној регулативи и информативној делатности Црвеног крста Новог Сада.
Контакт: vesnasrdanov@gmail.com

7. Ивана Копривица, дипломирани психолог, мастер пословне психологије, директорка, рођена је 09.9.1975. године. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду 1999. године, специјалистичке студије на истом факултету завршила је 2006. године, а мастер студије на Факултету за правне и пословне студије завршила је 2010. године. Тренутно радно место, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Дугогодишња волонтерка и сарадница Црвеног крста Новог Сада. Као тренер из области конструктивног управљања конфликтима, области комуникацијских вештина, медијације, дискриминације, предрасуда и стереотипа одржала је већи број предавања за волонтере и запослене у Црвеном крсту Новог Сада. Ангажована је у области психосоцијалне подршке и на унапређењу услуга социјалне заштите у нашој организацији.
Контакт: koprivica.ivana@gmail.com

8. јереј Лазар Мајсторовић, свештеник Српске Православне Цркве, рођен је 5.6.1972. године у Новом Саду. Дипломирао је на Православном Богословском факултету Универзитета у Београду 2011. године. Уредник и водитељ емисије „Quo vadis Србијо“, Православни Радио Епархије бачке „Беседа“. Управник Добротворне установе Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“. Дугогодишњи сарадник Црвеног крста Новог Сада који је ангажован на програмима социјалне заштите – Програм Брига о старијима, Програм кућне неге као и акцијам прикпљања и поделе помоћи социјално угроженима.
Контакт: lakimaj@gmail.com

9. Јелена Влаховић, студент, рођена је 29.10.1997.године у Новом Саду, студент друге године департмана за физику Природно математичког факултета у Новом Саду, смер медицинска физика. Волонтерка Црвеног крста Новог Сада од 2011. године активно укључена у реализацију програма Црвеног крста, посебно рада са подмлатком и омладином (Промоција хуманих вредности, Прва помоћ, Дифузија). Председница Омладинске теренске јединице „ Јован Јовановић Змај“ од 2016. године.
Контакт: jelenavlahovic@gmail.com

Pin It on Pinterest