Izaberite stranicu

Социјално хуманитарна делатност

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона.)

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Новог Сада има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у случајевима свих ванредних ситуација.

Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи кроз програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите Црвени крст Новог Сада настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама становништва.

На основу процене локалне угрожености у сарадњи са другим институцијама које се баве социјалном заштитом, све активности из ове области усмерене су на организовање акција ради обезбеђивања разних врста помоћи појединцима и породицама које се налазе у стању социјалне потребе у складу са критеријумима донатора и могућностима Црвеног крста.

Програми и пројекти Црвеног крста из области социјалне делатности:

 • Програм „Народне кухиње Црвеног крста“
 • Програм психосоцијалне подршке кроз “Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група”
 • Програм “Брига о старијима”
 • Програм „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама“
 • Програми и пројекти за унапређење положаја избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и повратника по реадмисији
 • Програм „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе ( превентивни опоравак деце и остали облици помоћи…)“
 • Пројекат „ Инфо центар – центар за помоћ старим лицима“

Традиционалне акције Црвеног крста из области социјалне делатности:

 • “Пакет за новорођену бебу” (8-15. маја)
 • “Дечија недеља” (почетак октобра)
 • “Међународни дан старих лица” (1.октобар)
 • “Светски дан хране” (16.октобар)
 • “Међународни дан борбе против глади” ( 17.октобар)
 • “За сунчану јесен живота” (октобар)
 • “Солидарност на делу” (новембар)
 • “Један пакетић-много љубави” (децембар-јануар)
Контакт особе
Ивана Богојевић
021/6-622-755
Драган Шарац
021/6-622-755

Pin It on Pinterest