Izaberite stranicu

Прва помоћ и РППОС

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста, која је у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују у Црвеном крсту Новог Сада и граде препознатљивост организације Црвеног крста
у Србији.

Програм прве помоћи обухвата oбуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи, обуку за кандидата за будуће возаче, обуку запослених лица, ангажовање екипа прве помоћи у обезбеђивању јавних скупова, спортских манифестација и других окупљања.

Више о првој помоћи можете погледати на следећем линку

Знање из прве помоћи можете проверити на линку

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 7., тачка 2. и 3. члан 10., 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије, члан 18. Закона о здравственој заштити, члан 15. Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 241. и 242. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члан 123. Закона о ванредним ситуацијама.)

Обуке за возаче

Програм прве помоћи за возаче

Обуке за запослене

Програм прве помоћи за фирме

Контакт особа

Дејан Вучковић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest