Izaberite stranicu

НАДЗОРНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
МАНДАТНИ ПЕРИОД 2018. – 2022. година

1. Љубица Слокар, председница, дипломирани ижењер менаџмента
2. Сандра Јавор Ивић, дипломирани правник
3. Љиљана Јовић, економски техничар

Председница
Љубица Слокар, дипломирани ижењер менаџмента, рођена је 15.06.1961.године. Завршила је Факултет техничких наука у Новом Саду. Поседује положен државни испит за рачуновођу. Радни век провела је у Црвеном крсту Новог Сада (01.10.1980. – 30.09.1985.) и Црвеном крсту Војводине (од 01.10.1985) и тренутно је поднела захтев за пензионисање са места шефа финансијске службе. Има сертификате из области израде бизнис планова, јавних набавки и међународних рачуноводствених стандарда. Обављала функцију председника Надзорног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2014. – 2018. године.
Контакт: slokar@neobee.net

Чланови:
Сандра Јавор Ивић, дипломирани правник, рођена је 24.01.1970. године. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1994. године. Запослена је у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ од 01.01.2004. године, као самостални стручни сарадник за правне и опште послове. Положила државни испит 1997. године и стручни испит из области безбедности и здравља на раду 21.03.2009. године. Обављала функцију члана Надзорног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2014. – 2018. године.
Контакт: sandrajavoriv@gmail.com
Љиљана Јовић, економски техничар, рођена је 17.09.1958. године. Завршила средњу Економску школу у Новом Саду 1977. године. Радила је у Црвеном крсту Новог Сада од 01.01.1986.г. до 30.01.2014. године, када је отишла у пензију, са радног места обрачунски радник, благајник, са навршених 36 година радног стажа. Обављала функцију члана Надзорног одбора Црвеног крста Новог Сада за мандатни период 2014. – 2018. године.
Контакт:

Pin It on Pinterest