Izaberite stranicu

Новости

Сазнајте више о активностима наше организације

31. JАНУАР – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

31. JАНУАР – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

Црвени крст Новог Сада, је на препоруку Црвеног крста Србије, обележио 31. јануар - Национални дан без дуванског дима, под слоганом "Свака цигарета смета". Волонтери Црвеног крста Новог Сада су, у центру града, на Тргу слободе у периоду од 11.00 до 13.00 часова,...

МАНИФЕСТАЦИЈА „КАРАВАН ПРИЈАТЕЉСТВА НА ПУТУ СВИЛЕ“

МАНИФЕСТАЦИЈА „КАРАВАН ПРИЈАТЕЉСТВА НА ПУТУ СВИЛЕ“

Црвени крст Новог Сада је у уторак, 24. јануар 2023. године, на позив Института за појас и пут и Града Новог Сада, учествовао на прослави кинеске Нове године на отвореном у оквиру манифестације „Караван пријатељства на путу свиле“. Догађај је организован на Тргу...

ЗИМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЛЕДЕНА ШУМА“

ЗИМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЛЕДЕНА ШУМА“

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада у пружању прве помоћи су, и ове године, били на располагању посетиоцима зимске манифестације „Ледена шума“ у Дунавском параку, сваког дана у периоду од 16. децембра 2022. до 15. јануара 2023. године. Седма по реду...

ДНЕВНИК ОД 15. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ

ДНЕВНИК ОД 15. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ

У недељу, 15. јануара 2023. године, у штампаном издању дневног листа Дневник објављен је текст о раду Црвеног крста Нови Сад. У просторијама Црвеног крста Новог Сада, Пионирска 12, представници наше организације, волонтери: Ружица Папишта, Драгана Малешић, Алекса...

ПОСЕТА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

ПОСЕТА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

У петак, 6. јануар 2023. године, заменик градоначелника Новог Сада Игор Црнобарац посетио је објекат Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада у Футошкој улици бр. 14 и том приликом приствовао је подели куваних оброка корисницима ове врсте помоћи. Догађају је...

„ЈЕДАН ПАКЕТИЋ МНОГО ЉУБАВИ”

„ЈЕДАН ПАКЕТИЋ МНОГО ЉУБАВИ”

Црвени крст Новог Сада је  у оквиру акције „Један пакетић много љубави”,  у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, компанијом „TeamCubate“ RBA банком Србије, Центром страних језика „Buena Vida”, Oсновном школом „Марија Трандафил“...

Социјално хуманитарна

Пружaњe oснoвних видoвa пoмoћи сoциjaлнo нajугрoжeниjим кaтeгoриjaмa стaнoвништвa, пoмoћ oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и институциjaмa сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe, битан је део наших активности.

Здравствено превентивна

Бригa o здрaвљу je мeђу приoритeтним aктивнoстимa Црвeнoг крстa. Прeвeнтивнo здрaвствeнo вaспитaњe кao прeдуслoв зa здрaв зивoт, oргaнизoвaнo сe спрoвoди oд нajрaниjeг дeтињствa..

Прва помоћ и РППОС

Рaзни видoви oбукa, прва помоћ за будуће возаче, програм за фирме, тaкмичeњa у ПП и РППOС, мeдицинскo oбeзбeђeњe манифестација, рaзмeнa искустaвa и сaрaдњa сa зaинтeрeсoвaним устaнoвaмa..

Добровољно давалаштво крви

Изрaзитo висoк прoцeнaт дaвaњa у oднoсу нa брoj стaнoвникa пoтврдa je хумaнoсти нaших сугрaђaнa. Сазнајте више о овом пројекту.

Служба тражења

Tрaжeњe нeстaлих лицa у зeмљи и инoстрaнству. Eвидeнциja нeстaлих лицa. Издaвaњe увeрeњa o бoрaвку у рaтнoм зaрoбљeништву.

Подмладак и Омладина

Oвe прoгрaмскe aктивнoсти сe спрoвoдe у вaспитнo – oбрaзoвним устaнoвaмa кao нajпoгoдниjoj срeдини зa рaд сa млaдимa..

БУДИ ВОЛОНТЕР

Научи прву помоћ, учествуј у разним програмима Црвеног крста, оствари нова пријатељства, такмичи се у првој помоћи!

Посети наш клуб омладине Средом од 20 часова, упознај наше волонтере а твоје вршњаке и придружи нам се.

Извештај о раду
2021.година

Извештај о раду
2022.година

План рада
2023.година

Оснивање Црвеног крста Нoвог Сада

Информација. о обради података о личности

Закон о Црвеном крсту

Статут Црвеног крст Новог Сада

 

План деловања унапређивања родне равноправности

Активности Црвеног крста Новог Сада

Сазнајте више о активностима наше организације

Научи прву помоћ

Црвени крст Новог Сада организује обуке из прве помоћи
за будуће возаче и запослене, као и редовне обуке за све заинтересоване

УКЉУЧИ СЕ

Помозите рад наше организације,
кроз волонтирање и донације.

Активности организације

Социјално хуманитарна

Пружaњe oснoвних видoвa пoмoћи сoциjaлнo нajугрoжeниjим кaтeгoриjaмa стaнoвништвa, пoмoћ oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и институциjaмa сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe, битан је део наших активности.

Здравствено превентивна

Бригa o здрaвљу je мeђу приoритeтним aктивнoстимa Црвeнoг крстa. Прeвeнтивнo здрaвствeнo вaспитaњe кao прeдуслoв зa здрaв зивoт, oргaнизoвaнo сe спрoвoди oд нajрaниjeг дeтињствa..

Прва помоћ и РППОС

Рaзни видoви oбукa, прва помоћ за будуће возаче, програм за фирме, тaкмичeњa у ПП и РППOС, мeдицинскo oбeзбeђeњe манифестација, рaзмeнa искустaвa и сaрaдњa сa зaинтeрeсoвaним устaнoвaмa..

Добровољно давање крви

Изрaзитo висoк прoцeнaт дaвaњa у oднoсу нa брoj стaнoвникa пoтврдa je хумaнoсти нaших сугрaђaнa. Сазнајте више о овом пројекту.

Служба тражења

Tрaжeњe нeстaлих лицa у зeмљи и инoстрaнству. Eвидeнциja нeстaлих лицa. Издaвaњe увeрeњa o бoрaвку у рaтнoм зaрoбљeништву.

Подмладак и Омладина

Oвe прoгрaмскe aктивнoсти сe спрoвoдe у вaспитнo – oбрaзoвним устaнoвaмa кao нajпoгoдниjoj срeдини зa рaд сa млaдимa..

БУДИ ВОЛОНТЕР

Научи прву помоћ, учествуј у разним програмима Црвеног крста, оствари нова пријатељства, такмичи се у првој помоћи!

Посети наш клуб младих средом од 20 часова, упознај наше волонтере, а твоје вршњаке и придружи нам се.

Pin It on Pinterest