Izaberite stranicu

Постани члан Црвеног крста Новог Сада

 

Чланство у Црвеном крсту Новог Сада је добровољно.
Црвени крст је отворен за чланство без разликовања у погледу порекла, расе, националности, пола, верских или политичких убеђења.
Чланови Црвеног крста могу бити физичка и правна лица.
Свако физичко лице које је навршило 18 година старости, прихвата Статут и Основне принципе Црвеног крста и које плаћа чланарину може постати члан Црвеног крста.
Сва запослена лица у предузећима, установама и институцијама, уколико дају свој пристанак, могу бити чланови Црвеног крста и тада имају статус „колективног члана“.
Својство члана Црвеног крста Новог Сада се стиче увођењем у евиденцију и уплатом чланарине.
Износ чланарине за наредну годину утврђује Управни одбор Црвеног крста Србије, а она у 2020. години износи 100 динара за одрасле, а 50 динара за младе.
Уплатом чланарине Црвеном крсту Новог Сада у средини Ви подржавате хумане вредности и циљеве и омогућавате активности које реализују волонтери, а које су од значаја за заједницу у којој живите.

Pin It on Pinterest