Izaberite stranicu

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона)

Задатак Црвеног крста Новог Сада је да добро функционише на територији Града Новог Сада, на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Новог Сада.

Активности су усмерене на:
– мотивацију суграђана да буду чланови Црвеног крста Новог Сада применом Правилника о чланству и чланарини одраслих чланова Црвеног крста Србије и оснивање Основних организација и Актива у складу са Упутством за оснивање и рад основних облика деловања Црвеног крста;
– организационом и кадровском јачању Основних организација и Актива Црвеног крста Новог Сада у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним заједницама;
– стварању услова за рад нових Основних организација и Актива Црвеног крста Новог Сада;
– праћењу рад Основних организација и Актива Црвеног крста Новог Сада на извршавању задатака Црвеног крста (консултативним састанцима са секретарима Основних организација Црвеног крста, обиласцима на терену, сагледавањем програма рада и сл.);
– изналажењу могућности остваривања сопствених прихода путем нових пројеката;
– развоју и неговању донаторства кроз осавремењен маркетиншки приступ;
– нормативном регулисању односа у Секретаријату, поштујући одредбе Појединачног колективног уговора
– преко својих представника у радним телима Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије активно учествовање у процедури предлагања свих конструктивних предлога који регулишу статусна питања Црвеног крста Новог Сад или утичу на пословање;
Континуирано се остварује сарадња са Градом Новим Садом (Градском управом за дечију и социјалну заштиту, Градском управом за здравство и др.). Сарадња са Дирекцијом за робне резерве Града, Јужнобачким управним округом, Дирекцијом за робне резерве АП Војводине, Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, институцијама и установама које обављају сличне активности, са циљем да организација Црвеног крста Новог Сада што успешније реализују своје задатке.
Пригодним активностима 21. марта биће обележен као датум оснивања Црвеног крста Новог Сада.
На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ и теме коју определи Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, биће обележен 8. мај – Светски дан Црвеног крста, а у периоду од 8. – 15. маја биће реализоване бројне и већ афирмисане активности Црвеног крста Новог Сада.
Скупштина Црвеног крста Новог Сада одржава најмање једну седницу годишње, у марту месецу, на којој разматра и усваја скупштински материјали.
Управни одбор Црвеног крста Новог Сада, поред других питања из своје надлежности, разматра и усвоја Извештај о раду Црвеног крста Новог Сада, Редовне финансијске извештаје (Завршни рачун), План рада и Финансијски план Црвеног крста Новог Сада. Управни одбор одржава најмање 6 седница годишње.
Значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Новог Сада и донаторима, а најзаслужнијим додељују се признања, у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање признања Црвеног крста Србије.

Контакт особа

Драган Лазић

021/6-622-755

Pin It on Pinterest